Juvente: „Oma tervise hävitamine tudengieas ei ole ainus viis, kuidas elada“

MTÜ Juvente juhatuse liikme Triinu Prantsu sõnul vaadeldakse ja kujutatakse tudengielu kohati väga stereotüüpselt pidutsemise, esimese vabaduse ja vahel ka läbipõlemise ajana. Seetõttu arvab ta, et tervisliku tudengiorganisatsiooni mudel on teretulnud ettevõtmine tasakaalu ja mõõdutunde toomiseks tudengi ellu ja selle kuvandisse.

Juvente on väike organisatsioon Tartus, kus on nii endisi, praegu õppivaid kui ka tulevasi tudengeid. Neid kõiki ühendab põhimõte olla meelemürkidest vaba. See ei tähenda, et nad oleksid radikaalsed karsklased, vaid et neile on oluline koos alkoholivabalt ajaveetmine, teineteisele mõttekaaslaseks olemine ja mõnel määral ühiskonnas enda põhimõtte jagamine.

Juvente liitus tervisliku tudengiorganisatsiooni mudeliga 2017. aasta maikuus. „See oli loogiline samm meie niigi karsket organisatsiooni arvestades,“ ütles Juvente aktiivne liige Indrek Nägelik. Tema hinnangul on nende organisatsioon tänu mudelile hakanud pöörama rohkem tähelepanu ka teistele tervisliku eluviisiga seotud tahkudele nagu toitumine, vaimne tervis ja võrdne kohtlemine.

Nägeliku sõnul meeldib nende organisatsioonile mudeli juures kõige rohkem see, et rõhutatakse iga inimelu väärtust. „Oma vaimse ja füüsilise tervise hävitamine tudengieas ei ole ainuke viis, kuidas elada, sest täisväärtuslik, elu nautiv ja edukas tudeng saab olla ka muul moel.“

„Ürituste toiduvalik arvestab talumatustega ning püüab olla võimalikult tervislik,“ sõnas juhatuse liige, lisades, et Juvente osaleb ühiselt ka spordiüritustel ja pakub koos treenimise võimalusi. Fookusesse on nende sõnul tõstetud vaimne tervis. „Oleme organisatsiooni sees arutanud teemal, kas ja kuidas oma töös närve säästa ning tuletame meelde, et enda vaimne tervis on organisatsiooni edust tähtsam,“ ütles Prants.

Juhatuse liige toob lisaks välja, et Juvente püüab tervisliku tudengiorganisatsiooni mudeliga liitumise tulemusena rohkem arutada omavahelisi probleeme ja jääda üksteise suhtes ausaks. „Seksuaalse sisuga naljade puhul arutame, millised naljad on aktsepteeritavad ja millised mitte. Oleme üksteise suhtes ausad ja pöörame tähelepanu, kui mõne liikme poolt öeldu võis kedagi haavata,“ ütles Prants. Tema sõnul on Juventel plaanis tulevikus veel enam pöörata rõhku vaimsele tervisele ning püüda murekohtadele ühiselt lahendusi leida.

Triinu Prantsu hinnangul on tervisliku tudengiorganisatsiooni mudeliga liitumine eriti tähtis just pikas perspektiivis. „See on oluline tervema ja tervislikuma tudengielu ja -kuvandi loomiseks, et tulevased tudengid oleksid veel tervemad nii vaimselt kui füüsiliselt,“ sõnas Prants.


OLE ROHKEM Tartu tudengiorganisatsioonide koostöövõrgustik soovib tervisliku tudengiorganisatsiooni mudeli abil kinkida Eesti Vabariigile 100. aastapäevaks põlvkonna terveid tudengeid. Kingituse tegemist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.