Kiiremini, kõrgemale, kaugemale! Aga kuidas?

Kui sa pole kindel oma valikutes ning ei tea, kuhu edasi liikuda, milliseid eesmärke seada ja kuidas neid täita või vajad erapooletut hinnangut, aitavad sind Tartu Ülikooli karjääritalituse nõustajad.

TÜ karjäärinõustamisele on oodatud kõik tudengid, sh doktorandid ja vajadusel nõustatakse ka Tartu Ülikooli erialadest huvitatud abituriente. Nõustamisel pakutakse üliõpilastele tuge karjääri kavandamises, töö ja haridustee valikuga seotud otsuste tegemises ning tööotsimisega seotud oskuste arendamises. Samuti korraldatakse tasuta koolitusi ja seminare. Lisaks pakutakse ettevõtlusnõustamist ettevõtlusideede analüüsiks, ettevõtte loomiseks ja arendamiseks.

Milleks karjäärinõustamine?

Karjäärinõustaja aitab üliõpilasel paremini mõista ja analüüsida ennast, oma võimeid, teadmisi, oskusi, väärtusi ja isikuomadusi. Seeläbi aitab ta erapooletult näha ja hinnata reaalset olukorda ja võimalusi, et üheskoos leida vastused küsimustele, millele ise vastuseid ei tea. Karjäärinõustaja aitab mitmete teemadega: eneseanalüüs, õpingute planeerimine, sobiva eriala valik, tööotsimine, ressursside leidmine, raskused valikute tegemisel jpm. Samuti on ta abiks nii isiklike kui ka akadeemiliste eesmärkide seadmisel ja nende täitmisel. Seejuures on nõustamine professionaalne, erapooletu, konfidentsiaalne ja üliõpilase otsustega arvestav.

Mida ülikoolis õppida?

TÜ karjääritalituse nõustaja Julia Šarapova sõnul tasub akadeemilise kõrghariduse peale mõelda, kui sulle meeldib õppida, soovid end arendada ja kui ülikoolis leidub huvipakkuv eriala. Valikute tegemisel tuleb lähtuda enda huvist mingi tegevuse ja valdkonna vastu, sest just sellel põhineb sisemine motivatsioon, mille tulemusena on inimene edukam ja rahulolevam. Vähetähtsad pole ka võimed, isiksuseomadused, väärtused ja eesmärgid, milleks võib olla soovitud palganumber, kuid arvesse tuleb võtta ka olukorda tööturul. Kui kõik need tingimused on täidetud, on valik kõige õnnestunum, kui mitte, tuleb leida optimaalne variant.

Õpingute ajal tasub endalt küsida, miks ma sellise valiku tegin, mis mind selles valdkonnas köidab ja mis mulle õpingutes hetkel meeldib. Kas ma tean, kuidas õpitut tööturul rakendada? Kui kahtled oma vastustes, on soovitatav külastada karjäärinõustajat. Eriti siis, kui tunned, et tehtud erialavalik pole õige. Sellisel juhul tuleb jätkata otsinguid, olla uudishimulik, katsetada, otsida väljakutseid ja küsida nõu.

Sihtide seadmine

Et olla edukas, on vaja tulla mugavustsoonist välja ja end arendada. Seda on aga raske teha, kui puudub üldine visioon, mille suunas liikuda. Siht on oluline, kuna aitab raskuste tekkimisel end kokku võtta ja motiveerida. Oma valikutes kahtlemine on loomulik, kuid suurem eesmärk aitab hinnata nende õigsust ja püsida õigel rajal. Samas ei tohi end liigselt piirata ja välistada võimalusi, mida elu pakub. Kuigi juhused võivad mõjutada valikuid, on oluline olla oma valikutest teadlik. Karjäärinõustaja aitab erapooletult hinnata sinu praegust olukorda ning püstitada eesmärke ja leida võimalusi nende täitmiseks.

Ülikool ja töö

Šarapova sõnul on karjäärivalikute ja tööotsimisega seotud küsimused ühed sagedasemad, millega nende poole pöördutakse. Muidugi on vastus individuaalne, sõltuvalt konkreetse inimese vajadustest ja hetkeolukorrast. Tudeng peab ise otsustama, kas ülikooli ajal töötada või mitte. Kui on soov ja vajadus seda teha, ei saa keegi keelata, samas tuleks enne mõelda, kuidas see õppimist mõjutab ja kas neid on võimalik ühitada. Kindlasti aitavad töökogemus ja kontaktid tööturul hilisemates tööotsingutes, kuid ei tohiks unustada, et palgatööle leidub alternatiive, kuidas end tööturul toimuvaga kursis hoida ja võrgustikku luua.

Tööotsimise meetodeid on mitmeid, kõige tõhusamad neist on aktiivsed: kasuta olemasolevaid kontakte, võta ise tööandjatega ühendust, käi praktikal ja tee vabatahtlikku tööd. Igatahes tasub olla aktiivne igal õppeastmel, see avardab võimalusi nii õpingute jätkamiseks kui ka tööturule liikumiseks. Juba õpingute ajal tasub leida rohkem seoseid töömaailmaga, käia praktikal, töövarjutamas, vestelda valdkonna esindajatega, teha vabatahtlikku tööd jne. Võib külastada karjäärinõustajat, kes aitab analüüsida motivatsiooni ja reaalseid samme tulevikuvõimaluste laiendamiseks.

Karjääritalitus pakub kevadsemestril üliõpilastele järgmisi tasuta koolitusi:

 • How to be Successful in Estonian Labor Market?
 • Eneseturundus
 • Oskuslik ajakasutus
 • Eesmärgist tulemuseni ennast motiveerides
 • Kõnele julgelt ja selgelt lõputöö kaitsmisel
 • Tõhus tööotsing
 • Milline CV müüb?
 • Kõnekas motivatsioonikiri
 • Kuidas valmistuda tööintervjuuks?
 • Kuidas olla ettevõtlik?
 • Ärimudelist äriplaanini
 • Toote ja teenuse arendamine
 • Business Model into Action

Kaisa Laur