Kuidas edukalt värvata?

Tasahilju on kevadsemester käivitamas oma kiiremaid tuure ning tudengiorganisatsioonid ja korporatsioonid seljatanud tavaks saanud värbamisperioodi, mis kommete kohaselt uue semestri saabumist saadab. Tõsiasi, et Tartu tänavatel liigub taas rohkem koondunud tudengeid ja asjahuvilisi, annab põhjuse värbamisalaste kogemuste ja tähelepanekute jagamiseks.

Edukas värbamisprotsess on kahtlemata õige värbamistaktika tulemus. Sellest veelgi olulisem inimeste mobiliseerimisel on uutele liikmetele avatud organisatsiooni põhiolemuse kinnistamine ning juba olemasolevate liikmete hulgas selle teadustamine. Sestap ei saaks olla veel paremat põhjust liitumaks mõne liikumisega kui selle kindel ja paikapandud suund, arusaadavalt sõnastatud eesmärgid, haarav programm ning sära, mis peegeldub ühtaegu nii staažikate liikmete kui ka alles liituda soovijate silmades. Meetodeid on mitmeid ning iga organisatsioon saab rakendada enda jaoks meelepärasemaid ja potentsiaalsete liikmete profiili silmas pidades efektiivsemaid.

OTSEKONTAKT LIIKMETE VÄRBAMISEL

Uued liikmed aitavad kahtlemata organisatsiooni veelgi rohkem tervikuks liita ning on värbamisperioodil paralleelselt koos enese tavapärasest enam nähtavaks tegemisega üks põhieesmärke. Seljataha jäänud värbamisprotsessi analüüsides koorub organisatsioonide kogemustest välja kindel muster, mis inimeste kaasamisel otsekontakti väärtustab ja seda möödapääsmatu ühendusviisina kujutab. Üks enam levinud vahetu kokkupuute saavutamise viis on info- ja tutvumisõhtute korraldamine. Seltskondliku tegevuse läbiviimine uute tulijate hulgas on ühtviisi hinnas nii suureliikmelise AIESECi kui ka väiksemaid organisatsioone esindava EGEA värbamispraktika juures. Geograafiatudengeid ja maateadusehuvilisi koondav EGEA Tartu peab geograafiaeriala väiksuse tõttu otseturundust ja näost-näkku suhtlemist eriti tähtsaks, kuna enamik uutest potentsiaalsetest liikmetest on n-ö vanadele olijatele juba tuttavad ning seega värvatakse uusi liikmeid peamiselt just individuaalsel tasandil. Kahtlemata annab suhtlus staažikate liikmetega hea sisevaate organisatsiooni ja seeläbi ka võimaluse otsekontakti tekkimiseks organisatsiooni juhtliikmete ja liitumishuviliste vahel. Viimast illustreerib DD Akadeemia programmi kogemus, mille järgi inimesed, kes kõnealuse tegevuskava juba läbinud on, soovitavad enamasti suure entusiasmiga programmi ka teistele ning seega jõuavad paljud inimesed DD Akadeemia programmini tänu soovitustele.

Positiivne personaalne kontakt aitab luua olukorra, kus huvilised liituvad organisatsiooniga, sest neile meeldivad inimesed, kes on neid organisatsioonis juba ees ootamas. Seetõttu on nutikas uurida, kas praeguste liikmete ja võtmeisikute silmapiiril on keegi, kes võiks olla huvitatud organisatsiooniga liitumisest. Teada on, et hea sõna raha ei maksa ning võib osutuda indiviiditasandil vaat et mõjukamakski kui mõni rahastatud reklaamprojekt. Seda tõde rakendas hiljutisel värbamisperioodil ka ÜKSA, viies läbi n-ö tassikampaania, mille raames ootas OLE ROHKEM logoga tass seda, kes täitis ülesande leida organisatsiooni sobiv sõber, lihvides seejuures oma liftikõneoskust ning rääkida talle, miks on hea ja oluline ÜKSAga liituda.

Isikliku kontakti saavutamiseks on veel mitmeid viise. Potentsiaalsete liikmetega võib juttu puhuda koolikoridorides ja vestlusringides või näpsata väärtuslikku loenguaega ja presenteerida oma organisatsiooni lühikese, kuid motiveeriva ettekandega. Eriliselt paistab inimestega vahetu kontakti loomisel silma organisatsioon Vanem Vend Vanem Õde, kes korraldab oma kuu aega kestva värbamisperioodil jooksul erinevaid väiksemaid aktsioone ja üritusi, et endale rohkem tähelepanu tõmmata. Värbamiskampaania raames toimuvad muidugi ka infoõhtud, milleta üleüldises plaanis ei möödu pea ühegi organisatsiooni kaasamiskava, kuid lisaks sellele tutvustasid nad oma tegevuskava vastlapäeva ja naistepäeva raames, jagades Raekoja platsil möödujatele teavet oma ettevõtmise kohta ning vastavalt üritusele kas vastlakukleid ja glögi või lilli ja kohvi. Senine värbamiskogemus on neile näidanud, et vahetu kontakt inimestega on tulemuslikuim värbamisviis, mille mootori on vabatahtlikud, kes oma organisatsioonikogemusest vaimustuvad ja head sõna ka tuttavate seas levitavad.

Hea eeskuju on siinkohal samuti AIESEC, kes on eduka värbamise hüvanguks korraldanud ka väliseid üritusi ning osalenud messidel, kus ennast veelgi enam nähtavaks muuta. Kuna maailm on pidevas muutumises, on AIESEC lisaks traditsioonilistele tegevustele üritanud igal värbamisperioodil leida ka uue kanali, mille kaudu uusi liikmeid leida, seda nii isikliku kontakti kui ka sotsiaalmeedia vallas.

SOTSIAALMEEDIA PAKUB MÄNGURUUMI

Kaasaegsele maailmale kohaselt on üks peamine organisatsioonide poolt uute huviliste köitmiseks kasutatav meedium sotsiaalmeedia, mis aitab kiiresti jõuda üsna suure ja kohati ka hoomamatu hulga inimesteni. Sestap on tähtis, et hea eesmärgi nimel loodud turundusvõte infomüras kaduma ei läheks, vaid jõuaks huvigrupini. Selle jaoks on oluline põhimõte luua kogu aasta vältel oma sihtrühma tarbeks väärtuslikku sotsiaalmeediasisu. Eeltoodust lähtub oma internetikanaleid hallates näiteks DD Akadeemia, pakkudes ägedaid näiteid inspireerivatest inimestest, kes kuidagi maailma paremaks teevad. See tähendab aga, et hetkeks, mil toimub reaalne DD Akadeemiasse värbamine, on sihtrühma liikmed programmist juba teadlikud. Kvaliteetse sotsiaalmeediasisu loomist oma tegevuse tutvustamisel rõhutab ka AIESEC, tuues eesmärgina välja võimalikult professionaalse lähenemise sotsiaalmeedias oma visuaalidega rikastatud sõnumi edastamisel, mida oodatakse ka oma potentsiaalsetelt liikmetelt.

Kuigi nii EGEA Tartu, korporatsioon Filiae Patriae kui ka MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde kinnitavad, et vahetu kontakt inimestega tagab värbamisel märkimisväärse edu, kuulutavad nad värbamise välja ka sotsiaalmeedias. Ka korporatsioon Sakala näeb Facebooki ja Instagrami näol head võimalust luua inimestes esmast huvi, mis tekitab elevust külalisõhtule tulla ja võib-olla ka vennaskonnaga liituda. Erinevad internetikeskkonnad loovad võimaluse sütitada inimesi visuaalsete elementide ja efektidega, mis organisatsiooni või korporatsiooni olemust kajastades kannustavad ka külalisõhtutest osa võtma. Sestap on eriliselt otsekontaktile rõhku panev MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde Facebookis oma tänavaaktsiooni, raadiosaates osalemise ja infoõhtute alast teavet jagades  sütitanud inimestes esmase sädeme, mis neid tihtilugu ka vahetut kontakti otsima suunab.

ÜLDISED SOOVITUSED EDUKAKS VÄRBAMISEKS

Värbamine ei pea olema ühe organisatsiooni peavalu. Mida innukamalt ja pühendunumalt inimesi kaasata, seda oodatumad on selle protsessi tulemused. Järgnevalt mõned üldised punktid ja küsimused, mida organisatsioon oma värbamiskava koostades silmas pidada võiks:

  • Tasub analüüsida, kui suurt liikmete arvu organisatsioon või korporatsioon enda ridadesse värvata tahab. Oluline on pakkuda oma liikmetele tunnet, et nad on kaasatud ja tegemistesse rakendatud, mitte organisatsiooniseinte vahel kui tilk meres.
  • Kas inimesed saavad organisatsiooniga liituda igal ajal või ainult värbamisperioodil?
  • Paslik on kaardistada oma potentsiaalse liikme profiil ja seeläbi uute liikmete otsimist konkretiseerida
  • Ei tasu unustada, mis sind ennast kui tänast organisatsiooni juhtliiget kunagi liituma ajendas ning miks sa veel siin oled
  • Rõhuta organisatsiooni kuulumise olulisi faktoreid ja seda, millist kasumlikust taolisesse ühendusse kuulumine võib tähendada
  • Hari oma praegusi ja tulevasi liikmeid, et nad teaksid organisatsiooni eesmärke, õigusi, kohustusi jms.

Mariann Rei