Meil toimus XIII Ümarlaud!

5. novembri õhtupoolikul toimus Spark Hub-is XIII Ümarlaud, kus olid kohal umbes 40 organisatsiooni esindajad. Võeti vastu otsuseid, küsiti küsimusi ning arutleti plaanide ja ideede üle. Lõpus tehti ka väiksemad suhtlusringid üksteisega paremaks tutvumiseks ja teistelt organisatsioonidelt õppimiseks teemadel sisekultuur, organisatsiooni tulevik, koostöö, rahastus, motivatsioon, väliskommunikatsioon.

Nüüd aga täpsemalt otsustest, mis vastu võeti ja arutlusel olid.

Tere tulemast Tartu tudengiorganisatsioonide koostöövõrgustikku, Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liit, MTÜ Efektiivne Altruism Eesti, MTÜ Wikimedia Eesti!
Just need kolm organisatsiooni avaldasid soovi astuda võrgustikku ning nad võeti ka rõõmsalt vastu. Iga organisatsiooni esindajad rääkisid, miks nad soovivad liituda ning milliseid koostööprojekte nad tulevikus end teistega läbi viimas näevad.

Suur otsus, mis vastu võeti, puudutas võrgustiku missiooni. Uus täpsem ja ajakohasem missioon on järgmine: „Tudengiorganisatisoonide koostöövõrgustiku kaudu loome ühisplatvormi üksteiselt õppimiseks, koostööks ja ühisturundamiseks.“
Õppimise jaoks on koostöövõrgustikul arenguprogramm. Õppima ja koostööd tegema ärgitab aastakonverents ning ühisturundamise juures võib näiteks tuua rebasekotid ning tudengimessi.

Lisaks tühistati TTOM-i kord mõttega, et uus Tervisearengu mudel ei põhineks kriteeriumitel, vaid igal organisatsioonil oleks võimalik seada endale oma eesmärgid, mille poole püüelda ja mille saavutamine oleks arengu mõttes organisatsioonile väärtuslik. Endine TTOM-i kord ei kehti, ent varasemalt loodud kriteeriumid annavad aluse, milline võiks olla ideaal. Selline muutus tekitab olukorra, kus organisatsioonid võtavad projektist osa, sest tahavad ise tervislikumaks saada ja seada endale saavutatavad eesmärgid, mis neile olulised on.

Tutvustati ka võrgustiku strateegia kava. Strateegia lõppversiooni vastuvõtmine on planeeritud kevadesse (võrgustiku kevadpäevadele). Seega kõigil huvilistel on võimalik osaleda koosolekutel ja arutelugruppides, et oma arvamust avaldada ning aidata luua parim võimalik strateegia (esimene koosolek toimub 26. novembril DD Hubis, võtke kindlasti osa!).

Läbi ei läinud ümarlaua korraldust sätestavad uued reeglid. Leiti, et punktid vajaksid veel edasist arutelu, paremat sõnastust ja täpsustamist. Kõikidel huvilistel on kindlasti võimalik osaleda tulevates arutelugruppides, et sõnastada uus kord edukalt ning see ka järgmisel korral vastu võtta!

Vastu võeti uus häälte delegeerimise kord, mille kohaselt võib organisatsiooni esindajal olla maksimaalselt kaks volitust. Samuti võib organisatsioon ümarlaualt puududa ning seega teisi enda eest volitada maksimaalselt kahel järjestikusel korral. Seda tasub kindlasti meeles pidada!

Üldiselt oli väga edukas ja tore ümarlaud, mille käigus võeti vastu palju vajalikke otsuseid ning tehti muudatusi, et muuta võrgustikku veelgi paremaks!

autor: Marit Kobakene
pildid: Priit Kangur