OLE ROHKEM aasta koostööpartner 2017 kandidaadid

Koostöö, mille käigus tudengid ja ettevõtted üksteisele sammukese lähemale astuvad, on kahtlemata võti, millega saab anda märkimisväärse panuse mõne tudengiorganisatsiooni arengusse. Tänuväärselt leidub ettevõtete hulgas palju tragisid partnereid, kes aitavad järjepidavalt tudengkonna heaolu edendada ning väärivad märkamist ja tunnustamist. OLE ROHKEM aasta koostööpartner on ettevõte, mis on andnud märkimisväärse panuse mõne tudengiorganisatsiooni arengusse. 

AASTA AUTO AS
Aasta Auto AS on automarkide Škoda ja Audi müümisega tegelev ettevõte, mille personal hindab võrdset partnerlust, toetab oma liitlasi ideede elluviimisel ning pakub ka ise välja tegevusi, mida koos oma partneritega ühiselt ette võtta. Lisaks tudengitele kuulub AASTA AUTO AS-i toetus mitmetele Eesti spordiüritustele ja -organisatsioonidele ning sportlastele. Spordiürituste toetamine on üks peamisi brändi sponsorlusprogrammi alustalasid. Peale eduka ühistegevuse paneb AASTA AUTO AS rõhku ka turundusele ja seeläbi oma klientidele lähedal olemisele, mis on ühistöö väärtustamise kõrval oluline ettevõtte kvaliteedimärk.

ARTWERK OÜ
Reklaamiagentuur Artwerk pakub laiapõhjalisi reklaamiteenuseid üritusturundusest välireklaamini. Tegemist on ettevõttega, mis mitmekesise teenusepakkumise juures jõuab aidata ka tudengeid. Artwerk pole olnud hea nõu jagamisel kitsi ning on tudengeid nende ettevõtmistes toetanud pideva õpetuse ja juhatusega nii reklaami, turunduse, disaini kui ka trüki vallas. Artwerk on muuhulgas aidanud leida soodsamaid võimalusi plakatite jms trükkimiseks ning kujundanud festivalide visuaalid.

CINAMON 
CINAMON on Lõuna-Eesti suurim kinokeskus, mille eesmärk on üheskoos oma moodsa helitehnika ja mugavate toolidega pakkuda igale külastajale mõnus ja meeldejääv kinokülastus. Seejuures on CINAMON´i üheks lööklauseks „Rohkem kino!“, mis nende koostööaldist olekut silmas pidades tähendab eriseansside korraldamise näol rohkem kino ka tudengite jaoks. Seejuures on ettevõtte esindajad alati panustanud nii ideeliselt kui ka materiaalselt kinoseansside õnnestumisse ning Cinamoni esindajad on taganud alati meeldiva suhtluse, mis on koostöö edukuse üks võtmetegureid.

WERNER
Kohvik Werner on läbi aegade olnud üks tudengite meelispaiku, kus klassikalises kohvikuõhustikus kohvi rüübata ning maitsvat koogitükki nautida. Werner hoiab oma ajaloolist mainet ja pärandit, pidades samaväärselt oluliseks ka tudengeid. Werner on korduvalt toitlustanud tudengite korraldatud üritusi, olnud toetava ja ärksa suhtumisega ning uutele mõtetele ja koostööprojektidele alati avatud.

TARTU KUNSTIKOOL
Tartu Kunstikool on disainialast haridust andev kutseõppeasutus, mis koolitab visuaalset keskkonda kujundavaid professionaalseid keskastme töötajaid. Tartu Kunstikool on ülimalt huvitatud sellest, et nende 3D modelleerimise eriala õpilased leiaksid endale projekte ja saaksid interdistsiplinaarse koostöö kogemuse. Seetõttu on Tartu Kunstikool lahkelt andnud tudengitele kasutada enda ruume Aparaaditehases, aidanud organiseerida üritusi ning pakkunud vajaminevaid konsultatsioone.