OLE ROHKEM aasta tegu 2017 kandidaadid

OLE ROHKEM aasta tegu on projekt, üritus või aktsioon, mis on pälvinud laiahaardelise tudengite huvi ja on märkimisväärse ühiskondliku mõjuga. Kokku laekus kategooriasse 4 kandidaati.

VISIOONIKONVERENTS “TERVISE TUHAT TAHKU”
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts korraldas visioonikonverentsi Tervise tuhat tahku” 20. veebruaril 2016. aastal Tallink Spa & Conference Hotelis. Konverentsil osalesid lisaks arstitudengitele ja tervishoiu töötajatele ka poliitikud, ajakirjanikud ning niisama huvilised. Samuti said kõik soovijad konverentsist osa Postimehe otseülekande vahendusel. Konverentsiga toodi olulised teemad Eesti inimestele lähemale ja näidati, et üks noorte vabatahtlik ühendus saab ja peaks sõna võtma neile olulistel teemadel. Aidati kaasa mõtestatud diskussioon loomisele, arutledes nii ravikanepi kui tervishoiu rahastuse teemadel.

EESTI MAAÜLIKOOLI AASTAPÄEVAJOOKS
Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus korraldas 21.septembril 2016. aastal maaülikooli tudengitele, töötajatele ja vilistlastele teatejooksu. Üliõpilasesindusel on traditsioon korraldada igal aastal ülikooli aastapäeva tähistamiseks instituutidevaheline teatejooks, igal aastal lisandub vastavalt ülikooli vanusele läbitavale distantsile 1 meeter. Kuna sügisel tähistas Eesti Maaülikool 65. juubeliaastat, otsustas esindus 65 meetri asemel läbida ülikooliperega 65 kilomeetrit. Tegemist oli aktsiooniga, mis ühendas ülikooli tasandil kõik olulised osapooled: üliõpilased, töötajad, vilistlased, ning mille eesmärk oli tähistada ülikooli juubelit sportliku eluviisi propageerimise teel. Kogu ürituse eesmärgiks oli  juhtida tähelepanu Eesti Maaülikoolile ja saabuvale juubelile ning näidata jätkuvat maaülikooli ühtehoidvust.

OLE ROHKEM TUDENGIMESS
Üliõpilaskonna SA korraldas 1. septembril 2016. aastal messi, et tutvustada Tartu tudengitele siinseid võimalusi enda arendamiseks. Rohkem kui 20 erinevat tudengiorganisatsiooni tulid ühiselt kokku ning kutsusid tudengeid, keda tuli kohale umbes 3000, endaga liituma. OLE ROHKEM tudengimessi puhul oli tegu esimese suurema Tartu Tudengiorganisatsioonide koostöövõrgustiku ühisprojektiga. Mess näitas, et loodud võrgustik on võimeline püstitama ühiseid eesmärke ja nende poole ka püüdlema. Üritus näitas kõikidele tudengitele, et nad on Tartusse oodatud ning siin on meeletult palju võimalusi, kus ennast proovile panna ja tutvuseid koguda. Lisaks näitas mess, et Tartus on tugev tudengite kogukond.

TERVISLIKU TUDENGIORGANISATSIOONI MUDEL
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts lõi dokumendi, mis võeti vastu Tartu Tudengiorganisatsioonide Koostöövõrgustiku neljandal ümarlaual 11. novembril, 2016. aastal. Tervisliku Tudengiorganisatsiooni Mudel ja selle edasiarendus propageerib organisatsioonide sise- ja väliüritustes tervislikku käitumist ja elustiili, tuginedes ühele OLE ROHKEM elustiili alustalale. Dokument on loodud olemaks (tudengi)organisatsioonidele ja selle liikmetele juhis, mis pöörab tähelepanu erinevatele tervist edendavatele valdkondadele ja võimalustele. Dokumendi loomisesse panustasid arstiteadustudengid, rahvatervishoiu eksperdid ja arstid. Kõik nõuanded ja juhised baseeruvad tugevamail tõenduspõhisel teadusel. Organisatsioonide veskile tuleb iga aasta juurde tudengeid, kes näevad uut uut käitumismustrit,  võtavad selle kiiresti omaks. Nõndaviisi loodame kasvatada uue põlvkonna terveid ja tegusaid Eesti noori – kingitus vabariigi 100. aastapäevaks.