OLE ROHKEM. Auhinnad 2019

3. mail toimus Tartu Ülikooli valges saalis OLE ROHKEM. Auhinnad, kus tunnustati Tartu aktiivsemaid Tartu tudengiorganisatsioone, nende eestvedajaid ja partnereid.

Üritusel jagati kuus erinevat auhinnatiitlit järgnevates kategooriates: aasta tudeng, aasta tudengiorganisatsioon, aasta tegu, aasta tudengisõber, aasta koostööpartner ja suurima ühiskondliku mõjuga organisatsioon.

Aasta tudeng – Merilin Raudna-Kristoffersen

Merilin on keskkonnaaktivistist, kes oma rohelise mõtteviisiga on jõudnud igas vanuses huvigruppideni ning teab, kui suur jõud peitub organisatsioonide omavahelises koostöös. Merilin on eest vedanud aprillis toimunud Keskkonnanädalat, Tartu kõrgkoolide üliõpilasorganisatsioonide ühisprojekti ning Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduses vedanud eest rohelise ülikooli põhimõtete koostamist.

Aasta tudengiorganisatsioon – Ülikooli Kultuuriklubi

Ülikooli Kultuuriklubi kannab edasi Tartu tudengielu traditsioone ning korraldab Tartu Tudengipäevade näol kultuuri- ja meelelahutusüritusi, mis loovad nii tudengitele kui ka linnarahvale kogemusi ja mälestusi terveks eluks.

Aasta tegu –  DD Akadeemia ingliskeelse grupi loomine

 

Ingliskeelse programmigrupi avamisega panustas DD Akadeemia möödunud aastal Tartu välistudengite kaasamisse. DD Akadeemia on loonud eestikeelse programmi kõrvale ingliskeelse programmi just välisõpilastele osalemiseks. Programmiga muutub osaleja enesekindlamaks, veenvamaks, organiseerimisvõimelisemaks ning teadlikumaks maailmast läbi praktiliste ülesannete.

Aasta tudengisõber – Erik Puura

Erik on Tartu Ülikooli pikaaegne arendusprorektor, kes on oma ametis olemise ajal kaasanud tudengeid nii formaalse kui ka mitteformaalse hariduse poolelt See on väljendunud nii komisjonides aktiivselt tudengite heaolu eest seismisel neile sõna andmisega ja tudengite püstitatud teemade arvestamisega kui ka erinevate töörühmade ellukutsumise toetamises, näiteks TÜ Üliõpilasesinduse rohelise ülikooli algatus, mis tegutseb just tänu Erik Puura toele.

Aasta koostööpartner –  Genialistide Klubi

Genialistide Klubi on tudengite ning nende tegemiste suhtes olnud alati vastutulelik. Klubiga on koostööd teinud mitmed tudengiorganisatsioonid, pakkudes ruume nii välispoliitilistele aruteludele, organisatsioonide kokkusaamistele kui ka tudengite korraldatud kontserditele ja etteastetele.

Suurima ühiskondliku mõjuga organisatsioon – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Organisatsioon ühendab endas pea 480 arstitudengit. EAÜS on viimasel aastal silma paistnud julge sõnavõtuga, jõudes nii üksikisikute kui ka laiema sihtgrupini erinevate tervisekampaaniate kaudu. Sel aastal anti sisend “Rahvastiku tervise arengukavasse 2020-2030” ja valimistega seoses koostati erakondadele tervishoiuteemalisi ettepanekuid. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts oli esindatud Noortefoorum 2035 üritusel, et aidata noortel anda sisendit Eesti 2035 strateegiasse valdkonnas “Sotsiaalvaldkond ja tervis”.

OLE ROHKEM. Auhindu jagab välja Üliõpilaskonna Sihtasutus juba kolmandat aastat, et tunnustada noori Tartu tudengeid nende panuse eest tudengiorganisatsioonides. Tartus on üle 60 tudengiorganisatsiooni, kellest suurem osa on OLE ROHKEM. Koostöövõrgustiku liikmed. Võrgustiku liikmesorganisatsioonid töötavad üheskoos, et tudengiorganisatsioonidest saaks tudeng endale meeldejääva ja arendava kogemuse. Auhindadega tuuakse välja võrgustiku silmapaistvaimad tegutsejad, kes mõjutavad enim oma tegevusega ühiskonda.