PSÜHHOBUSSI LAHKAMINE

28. oktoobril toimus järjekordne ajulabor, mis leidis aset TÜ psühholoogia instituudis Psühhobussi eestvedamisel. Tegemist oli halloween’i erisündmusega, kus kõigil soovijatel oli võimalus kanda valget kitlit, tõmmata kätte kummikindad, käsitseda skalpelli ning panna käed külge rohelisele tarretisajule. Lahkamise käigus õppisid osalised tundma aju toimimisprotsesse ning ajuga seotud kahjustusi ja haiguseid. Üritus pakkus tulijatele palju uut ja teaduslikku, samuti selgitas täpsemalt ajus toimuvat ning kuidas erinevad funktsioonid töötavad. Psühhobuss tegi esimesele enda korraldatud üritusele tugeva reklaamikampaania, mis tasus ära suure kohaletulijate arvuga. Selline julge isetegemine oli mugavustsoonist väljatulek, mis tõestas, et kindel tegutsemine viib sihile.

Psühhobuss pakub vaadet psühholoogiamaailma

Psühhobuss on endistest ja praegustest psühholoogiatudengitest koosnev ettevõte, mis erinevate põnevate teadusetenduste ja töötubade kaudu populariseerib psühholoogiateadust.  Kuna psühholoogia on niivõrd lai valdkond, on ka töötubade ja etenduste teemad väga erinevad. Ajulaboris saab osaline erinevate vidinate abil enda peal ise psühholoogilisi katseid läbi viia; tarretisaju lahkamise töötoas saab teada, kuidas funktsioneeriks aju, kui mõni osa sellest eemaldataks – teadusetendusi tehakse nii tajust ja mälust kui ka näiteks teaduseetikast. Lisaks pakuvad Psühhobussi tegijad võimalust kogeda virtuaalreaalsust.

Tegutsemine viib sihile

Varem kutsuti Psühhobussi endale külla põhiliselt firmaüritustele, koolitundidesse või lausa sünnipäevadele. Samuti on nad korraldanud Tudengipäevade raames üritust „Sinine ja punane juhe?!”, kus külalised peavad aja peale kahjutuks tegema pommi. Sellisel üritusel on neil korraga osalemas mõneliikmelised tiimid.

Ajulabor on seevastu täielikult Psühhobussi enda korraldatud üritus, kuhu osalejate kutsumiseks on vaja teha tublisti tööd. Ürituse reklaamimine oli korraldajate jaoks mugavustsoonist väljaspool, sest Psühhobussi igapäevane töö ei hõlma turundust. Iga kord, kui Psühhobussi kuhugi esinema kutsutakse, on reklaam juba eelnevalt nende jaoks ette tehtud. Headeks näideteks on Tudengipäevad ja Teadlaste Öö Festival, mille raames hoolitsevad korraldajad promotöö eest ning ei pea muretsema, kas Psühhobuss piisavalt kajastust leiab. Seega sel korral oli psühholoogidel vaja reklaamikampaania ise luua ja läbi viia, et inimesteni jõuda ning neid osalema kutsuda.

Aktiivne turundus on ürituste alus

Psühhobussi sõnul tegi väga edukat kommunikatsioonitööd Liisa Aavik, kes levitas informatsiooni väga aktiivselt, kasutades Facebooki kõrval ka teisi kanaleid. Tänu aktiivsele tööle jõudis info tarretisaju lahkamisest tavalisest suurema publikuni. Mõlemasse töötuppa oli registreerumisvormi täitnud 26 inimest, mis oli Psühhobussi tiimi jaoks suurepärane üllatus. Nende varasem kogemus oli näidanud, et suur registreerijate arv ei tähenda alati, et kõik ka reaalselt üritusele kohale tulevad. Ka selle töötoa päeval oli kartus, et paljud jäävad tulemata, kuid kogu tiimi õnneks tuli kohale tubli enamus.

Ootamatu kordaminek

Tarretisaju lahkamise töötuba pole oma olemuselt ainult meelelahutuslik, vaid lõbu on segatud teaduse ja reaalse eluga. Lahkamisel räägivad läbiviijad lisaks erinevatele ajusoppidele ka päris keerulistest neuroloogilistest häiretest ja patsientide lugudest. Viimasega on alati näha, kuidas suur osa publikust väga kaasa elama hakkab. Töötoa lõpuosas räägivad psühholoogid rõõmsamate kulminatsioonidega lugusid ja sellest, kui võimekas ja plastiline inimaju on. Kogu töötoa läbiviimise ning lugude jutustamise vältel võib osalejate nägudest näha kaastunnet, huvi, nalja ja naeru.

Peale töötuba tulid mitmed huvilised küsima küsimusi nii Psühhobussi enda kui ka kuuldud jutu kohta. Üheks huvitavaks sooviks oli mõnel inimesel ka tarretisaju koju kaasa osta. Külastajate huvi andis omakorda Psühhobussile järgmiseks korraks mõtteainet, et pakkudagi võimalust söödavaid tarretisajusid meenena koju osta. Mõnele võib see loomulikult ebameeldivust tekitada, sest tegemist on siiski ajukujulise tarretisega.

Psühhobussi liikmetele tundus, et üritus täitis oma eesmärgi, pakkudes nii emotsiooni kui ka uusi teadmisi. Ajulabori edukas kordaminek andis kindlust ja indu ka edaspidi korraldada üritusi Psühhobussi individuaalsel läbiviimisel.

Sigrid Mölder