Koostöövõrgustikust liikmesorganiatsioonidele

Koostöövõrgustik

Koostöövõrgustikku kuulub 64 erinevat Tartutudengiorganisatsiooni, kelle hulgas on esindusorganisatsioonid, akadeemilised organisatsioonid, erialaorganisatsioonid ja ülelinnalised organisatsioonid. 

Koostöövõrgustiku probleeme, küsimusi, ettepanekuid arutatakse koostöövõrgustiku ümarlaudadel, kus igal liikmesorganisatsioonil on üks hääl.

Ümarlauad toimuvad vähemalt 2 korda aastas, üks sügissemestril ja teine kevadsemestril.

Juhul, kui liikmesorganisatsioon ei ole osalenud kolmel järjestikusel ümarlaual, siis rakendub talle passiivse liikme staatus. Koostöövõrgustiku ümarlaua toimimise kokkulepetest saab lähemalt lugeda siin.

Üldine taust

Võrgustiku ja OLE ROHKEM. tegemisi koordineerib ja haldab Üliõpilaskonna Sihtasutus, mis koosneb vabatahtlikest Tartu kõrgkoolide tudengitest.

Võrgustiku kokkulepetega saab tutvuda siin

Igal liikmesorganisatsioonil tuleb määrata oma esindaja võrgustikus. Esindamise põhimõtete kohta loe siit.

Võrgustiku ühisprojektid on korraldatud võrgustiku liikmete või vabatahtlikest koostatud meeskondade poolt kogu koostöövõrgustikule.

Aastakonverents on augustis toimuv kahepäevane üritus, mille eesmärk on panna paika võrgustiku aastaplaan ja anda õppeaastale algusele väärikas avapauk. Konverents on suunatud peamiselt juhatustele.

Septembri algul toimub Raekoja platsil OLE ROHKEM. Tudengimess, kus liikmesorganisatsioonidel on võimalik ennast tudengitele tutvustada ja uusi liikmeid värvata.

OLE ROHKEM. Auhindadega tunnustavad Koostöövõrgustiku liikmed tudengeid, tudengiorganisatsioone ja nende toetajaid ühiskonna arengusse panustamise eest. Kontakt – auhinnagala@gmail.com.

Kevadsemestril toimuvad ka koostöövõrgustiku kevadpäevad, mille põhiline eesmärk on võrgustiku liikmete omavaheline tutvumine.

Kõikide võrgustikku puudutavate murede ja küsimuste puhul saab kirjutada meiliaadressile koostoovorgustik@gmail.com.

Koostöövõrgustikul on oma meililist, mille kaudu edastatakse võrgustiku liikmetele olulist infot. Juhatuse või muu organisatsioonisisese võrgustikuga kontakti pidanud inimese vahetudes, uuendada kindlasti ka organisatsiooni kontaktandmeid listis. Selleks saata uute nimede ja meiliaadressidega kiri aadressil koostoovorgustik@gmail.com.

Koostöövõrgustikul on ka oma Facebooki grupp, kuhu on tungivalt soovituslik lisada võimalikult palju organisatsiooni liikmeid (vähemalt juhatus), sest lehe kaudu liigub kõige päevakajalisem info võrgustikus toimuvast.

OLE ROHKEM. Facebooki lehel on igal liikmesorganisatsioonil võimalus on üritusi jagada. Selleks palume kirjutada info@olerohkem.ee

OLE ROHKEM. Instagrami saavad organisatsioonid broneerida üheks nädalaks. Selleks tuleb samuti kirjutada aadressile info@olerohkem.ee 

Grupi kaudu on võimalik ka igal organisatsioonil teistele liikmetele infot edastada, abi paluda või diskussiooni algatada.

Üliõpilaskonna Sihtasutus korraldab ka kõigile võrgustiku liikmesorganisatsioonidele koolitusi vastavalt nende vajadustele.

Sügisel toimub alustavatele juhtidele mõeldud kahepäevane koolitusprogramm, kus läbi õpetlike sessioonide ja praktiliste koolituste on võimalus omandada baasteadmisi meeskonna- ja organisatsiooni juhi tööst.

Teemad selgitatakse välja võrgustiku ühisüritustel (aastakonverents ja kevadpäevad) ja liikmekohtumistega.

Koolituse toimumine sõltub huviliste arvust. Koolitused on reeglina tasuta, kuid professionaalsema koolitaja töötasu maksmiseks võib koolitusel olla ka väike osalustasu.

“Kui me soovime, et tudengiorganisatsioonide juhatused saaksid omavahel kogemusi vahetada ja nõuandeid jagada, siis on oluline, et nad tunneksid end ühtse sõpruskonnana, kus tuntakse end vabalt ja kõik on motiveeritud panustama kõigi organisatsioonide arengusse.” – OR. Koostöövõrgustiku strateegia

Juhtide kogukond, mis koosneb OR. võrgustiku liikmesorganisatsioonide tegev- ja/või tippjuhtidest, on moodustatud võrgustikus kogukonnatunnetuse loomiseks. 

Kogukond kohtub regulaarselt, et arendada organisatsioonidevahelist suhtlust, vahetada kogemusi ja nõuandeid ning leida keerulistele tööalastele olukordadele süsteemselt lahendusi.

Koostöövõrgustiku liikmed saavad panna oma info OLE ROHKEM. andmebaasi, mis koondab organisatsioonide põhiinfot. Andmebaasi eesmärk on lihtsustada tudengitel endale sobiva organisatsiooni valimist.

Andmebaas on hea turundusvõimalus – kui su kirjutatud tekst ja sinna lisatud pilt on silmapaistvad, paistad ka kõigile potentsiaalsetele liikmetele värbamise ajal hästi silma.

Andmebaasis info uuendamiseks tuleb täita vorm siin.

Võrgustikul on koostööbaas, kuhu liikmesorganisatsioonid soovi korral saavad lisada varustust ning teenuseid, mida nad on nõus pakkuma teistele organisatsioonidele ning infot enda organisatsiooni kohta.

Koostööbaasi eesmärk on pakkuda infot, mis aitaks võrgustiku organisatsioonidel omavahel koostööpartnereid leida.

Rendihindade kehtestamise osas on igal organisatsioonil vaba voli.

Regulaarselt kontrollige ja vajadusel uuendage infot, mis teie organisatsiooni kohta koostööbaasis kirjas.