Aasta Tartu Tudengiorganisatsioonide Koostöövõrgustikus

Tartu Tudengiorganisatsioonide Koostöövõrgustik koondab 50 erinevat tudengiorganisatsiooni, kes on kõik kokku tulnud selleks, et ühiselt muuta Tartu kõige arendavamaks kohaks tudengite jaoks. Võrgustik eksisteerib hetkel teist aastat. Esimene aasta läks suuresti formaalsuste alla: seati reegleid ja kokkuleppeid. Tehti ära palju vajalikku tööd, kuid ei jõutud veel ühtsustunde saavutamiseni. Tänaseks on toimunud olulised arengud

 Leia oma organisatsioon – TUDENGIMESS

Üks suurim ja silmapaistvaim koostöövõrgustiku ühisprojekt oli kindlasti õppeaasta alguses toimunud suur OLE ROHKEM tudengimess. Seal oli koostöövõrgustiku organisatsioonidel võimalik end tudengitele tutvustada ning seega uusi liikmeid leida. Tegemist oli ühe osaga suuremast ühisvärbamisprotsessist, kus said osaleda kõik koostöövõrgustiku liikmed ning mida vedas Üliõpilaskonna Sihtasutus. Tegemist oli väga eduka ettevõtmisega, mida on plaanis ka tuleval aastal jätkata. Juba võib panna kalendrisse kirja järgmise tudengimessi kuupäeva, milleks on 6. september 2017.

Omad head kraami, mida teistega jagada – ÜHINE ANDMEBAAS

Lisaks suurtele ja silmapaistvatele üritustele tehti mitmeid sisulisi arendusi. Sel aastal loodi andmebaas, kus kõik organisatsioonid saavad kirja panna oma olemasoleva tehnika ja teadmised, mida teistega jagada. Seega ei pea näiteks üritust korraldades kõlareid otsides enam rendiettevõtte poole pöörduma, vaid saab leida andmebaasist koostööpartneri, kellel on vahendid olemas. Samuti võeti kasutusele e-hääletussüsteem, et vajadusel väljaspool ümarlaudu oluliste teemade üle otsustada. Alahinnata ei saa ka seda, et erinevate organisatsioonide liikmed on omavahel tänu ümarlaudadel käimisel tuttavamaks saanud. Tutvused on aga aluseks reaalsele koostööle.

Rohkem koostööd – AASTAKONVERENTS

Organisatsioonidevahelise koostöö suurendamiseks toimub augusti lõpus juba traditsiooniks saanud aastakonverents. Tegemist on koostöövõrgustiku ühe aasta tippsündmusega, kus kahe päeva jooksul pannakse paika plaanid kogu aastaks, leitakse koostöövõimalusi ja luuakse tutvusi. Ürituselt ei puudu ka motiveerivad esinejad ning ühised lõbusad tegevused. Sel korral on samuti plaanis arendada mitmeid praktilisi oskusi ja pakkuda võrgustiku liikmetele võimalust ühiselt areneda. Aastakonverentsi korraldab võrgustiku liikmetest kokku pandud meeskond.

Ühine eesmärk – TÖÖGRUPP

Kuna Koostöövõrgustiku eesmärk on ühiselt Tartut arendada, on ellu kutsutud ka töögrupp, mis sellega tegeleb. Nimelt on loodud Tartu probleemide kaardistamise meeskond, kes tegeleb sellega, et kaardistada Tartu kitsaskohad, kus tudengid saaksid arengule kaasa aidata. Tegemist on esimese sammuga suuremas arendustöös.

Tervislikumad tudengid – TERVISLIKU TUDENGIORGANISATSIOONI MUDEL

Üks olulisimaid edasiarendusi sel aastal on EAÜSi loodud Tervisliku Tudengiorganisatsiooni Mudel. Tegemist on vahendiga, mis suunab ühelt poolt organisatsioonide juhtkondi mõtlema oma liikmete vaimsele ja füüsilisele tervisele ning teiselt poolt toimib organisatsiooni otsivale tudengile kvaliteedimärgisena. Kuna mudeliga liitumiseks on vaja täita tingimused, mida kontrollib mudeli nõukogu, siis võib alltoodud märgiga organisatsiooni kindlalt usaldada, sest on kinnitatud, et nende jaoks on oluline liikmete heaolu ja tervis. Täpsem info mudeli kohta on leitav aadressil olerohkem.ee/tervislik.

Koostöövõrgustikul on kokkuvõttes olnud edukas aasta, kuid eesmärk on järgmisel aastal saada veel tugevamaks ning leida rohkem koostöövõimalusi organisatsioonide vahel.

Karoli Noor