EAÜS – võimalus muuta maailma

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (EAÜS) on ühe suurima ühiskondliku mõjuga organisatsioon. Kui sind huvitab tervishoid ning sa tahad, et su tegevusel oleks reaalne mõju, siis see võib olla õige koht just sinu jaoks. EAÜSi tegemistest rääkis meile lähemalt seltsi president Ann Leen Mahhov.

Mis on EAÜS?

EAÜS on 1991. aastal loodud organisatsioon, mis hõlmab nii arstitudengeid kui teisi tervishoiuvaldkonnast huvitatud üliõpilasi. Meie sekka on kuulunud tulevasi psühholooge, füsioterapeute, hambaarste, õdesid, aga ka matemaatikuid ja juriste. Tegeleme peamiselt rahvatervisega hoiame silma peal Eesti rahva tervisel ning lisaks koolitame ja harime enda tudengeid. Meie motoks on „Et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis!”, mida me ise siiralt usume ja vastavalt sellele ka tegutseme. Liikmeid on meil kokku üle 400, igal aastal umbes 100 liitujat.

Millega EAÜS põhiliselt tegeleb?

Viime läbi erinevaid kampaaniad ja projekte. Hiljuti oli meil organidoonorluse kampaania “Elupäästev kingitus”, kus õhutasime inimesi end kirja panema organidoonoriks, ning see sai ka palju meediakajastust. Anname igal aastal koolides õpilastele loenguid näiteks seksuaaltervise, vaimse tervise ja esmaabi teemadel. Samuti käime perekoolides noortele lapsevanematele vaktsineerimisloenguid pidamas. Üritame riigitasandil tervishoiupoliitikaga tegeleda ja avalikult oma seisukohti välja öelda. Suur rõhk on liikmete koolitamisel, et neist kasvaksid päriselt head arstid. EAÜSi tegevusulatus on väga lai ning igal aastal alustame ka uute ja põnevate projektidega.

Arstitudengid Tervisepäeval inimeste vererõhku mõõtmas.

Millised töögrupid teil on?

Meil on 10 erinevat töögruppi. Iga liige saab vabalt valida, millistega ta liitub ning millistes projektides kaasa lööb. Mina olen välja kasvanud seksuaaltervise töögrupist, mille pärusmaaks on seksuaaltervise loengud, LGBT+ kogukond, seksuaalvägivald ja võrdõiguslikkus. 

Rahvatervise töögrupp on hästi suur. Seal tegeletakse teiste seas vaimse tervisega, vaktsineerimisprojektidega, südame ja diabeedi probleemidega ja tehakse kaisukaruhaiglat, kus käiakse lasteaedades lastele rääkimas arstitööst, et vähendada nende arstihirmu.

Spordigrupp pühendab ennast tudengite füüsilise tervise arendamisele. See on hea võimalus tudengitel koos käia ja sportida, hetkel korraldatakse iganädalaselt võrkpallitrenne. 

Rahu ja inimõiguste töögrupp on küllatki uus. Nad tegelevad, nagu nimigi ütleb, inimõigustega ehk siis näiteks sõdade ja pagulastega. Selle töögrupi suunaks on veel stress ja läbipõlemine ning samuti laste tervis, seetõttu tegelevad nad koolikiusamise ja selle vastase võitlusega. 

Curare on meie ajakiri, kus me üritame kajastada võimalikult palju erinevaid valdkondi. Arstiteadus ei ole ainult kitsas meditsiin, vaid see on tegelikult kogu maailma haldamine ja ühenduste loomine. Kui tahta inimesi hästi ravida, siis peab teadma nende taustsüsteemi ehk ühel heal arstil peab olema väga lai silmaring.

Meie uusim töögrupp tegeleb keskkonnatervisega ja see loodi alles sellel kevadel. Seal keskendutakse sellele, kuidas keskkonnamuutused mõjutavad tervist ja kuidas saame oma tervist hoida keskkonda säästvate tegevuste kaudu. Meie põhilisteks eesmärkideks on muuta selts keskkonnasõbralikumaks ja luua selline platvorm, kust saab teavet keskkonnatervisest üleüldiselt ning siis seda teadmist rahva seas juurutada. Võitleme kliimamuutuste vastu enda valdkonna põhiselt, sest tegelikult kõik, mis me teeme, puudutab lõppude lõpuks meie tervist. Keskkonnaministeeriumisse loodi hiljuti Noorte Keskkonnanõukogu, kuhu ka meie kuulume põhiliikmena, nii et ma olen väga elevil, mis sellest töögrupist saab. 

Siseürituste töögrupp korraldab suuremaid pidusid ja muid üritusi, et hoida seltsiliikmed motiveerituna ning et seltsi sotsiaalne pool oleks ikka esindatud.

Haridusgrupi eesmärgiks on tudengeid harida. Nad korraldavad erinevad koolitusi: viipekeelekoolitus, abiarsti ellujäämiskoolitused, õmblemis- ja kanüülipanemiskursused ning palju muudki, mida koolis ei õpetata. Kuna Tartu Ülikool kõike ei jaksa ja endale lubada ei saa, siis meie pakume võimalusi enda täiendamiseks. 

Teadusgrupp algselt loodi selleks, et saaksime teha teaduslikke välisvahetusi teiste riikidega ja saada osa teadusprojektidest. Praegu on selle fookus muutunud teaduspõhisusele ja selle juurutamisele arstitudengite seas, kuna hetkel on päris tugev ebaravi laine ühiskonnas. Kuidas teadusartikleid läbi töötada, kuidas seda integreerida enda töösse arstina ja kuidas seda ka rahva sekka viia on mõned näited sellest, millele täpsemalt keskendutakse.

Välisvahetuste töögrupp on hästi põnev, kuna nende ülesandeks on välisvahetuste vahendamine. Igal aastal on meil lepingud erinevate riikidega, kuhu arstitudengitel on võimalus minna umbes kuuks ajaks praktiseerima. Mina olen käinud Hispaanias, Ungaris, Brasiilias. EAÜS kuulub suurde rahvusvahelisse katusorganisatsiooni International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA). IFMSA on meditsiinitudengite organisatsioone ühendav 1,3 miljonist liikmest koosnev föderatsioon ning nende kaudu välisvahetuste süsteem toimubki. Väga mitmed teised töögrupid teevad ka IMFSAga koostööd, neilt saame väga palju tuge.

Mis rolli mängivad seltsid ülikoolielus? Miks peaks nende tegevusest osa võtma?

Mina ei kujuta oma elu ette ilma EAÜSita. Kui ma ei oleks sinna astunud, oleks mu elu 100x igavam. Seltsi tulevad kirglikud inimesed, kes on päriselt huvitatud olemast midagi enamat. Nad tahavad maailma parandada ja EAÜS on selleks väga hea platvorm, sest sa päriselt tajud, kuidas sinu tegevusel on mõju. Mina olen käinud koolides seksuaaltervise loenguid pidamas ja ma näen, kuidas ma muudan laste elu, kui nad saavad teada rasestumisvastastest vahenditest või seksuaalvägivallast.

Kui olla päevast päeva koos nii inspireerivate inimestega, siis see muudab ka sind ennast paremaks inimeseks. Ühised kogemused ja võitlused annavad nii palju juurde, sest elu teevadki ilusaks inimsuhted. Emotsioonide jagamine ja koos töötamine suurema headuse nimel annab väga palju jõudu ja tuge.

Kevadine üldkoosolek 2019.

Kes on oodatud liituma?

Liituma on oodatud kõik, keda huvitab tervisevaldkond, mitte ainult arstitudengid. Kõik, kes tunnevad, et nad tahaksid oma häält kuuldavamaks ja eesti rahvast õnnelikumaks ning tervemaks teha. Valdkondi, kus me tahame tegutseda, on väga palju, nii et loodetavasti igaüks leiab oma. Meil on suur ühtehoidev pere ja me kutsume kõiki enda sekka.

autor: Karmen Kukk