Kuidas tüdrukuid progema meelitada

16. aprillil toimus Tartu ülikooli ja Microsoft Eesti ühiselt korraldatud IT-teemapäev, mille keskmes olid infotehnoloogia ja tüdrukud.

Naised IT-s on teemana õhus olnud juba pikemat aega. Seda mitte ainult mõttemullina, kus teoreetilisel tasandil räägitakse sellest, et IT valdkond vajab rohkem naisi, vaid teemat saadavad mitmed reaalsed tegevused. Et IT-s naisi napib, ei ole üksnes Eesti probleem, vaid iseloomulik tervele Euroopale. Samas on Eesti tuntud kui edukas e-riik, mistõttu võiksime eeskujuks olla stereotüüpide muutmisel. Teemaga on põhjust tegeleda, sest ettevõtted, kus naiste ja meeste osakaal on võrdne, saavutavad paremaid tulemusi. Samuti oleks mitmekesisemast IT valdkonnast kasu majandusele.

IT arengut silmas pidades on loodud näiteks organisatsioon Tech Sisters, mille eesmärk on julgustada ja innustada igas eas naisi tutvuma infotehnoloogia maailmaga. Ka IT-ettevõtetel on huvi naiste osakaalu suurendamise vastu. Põhjuseid on mitmeid, kuid üks peamine on naiste madal osakaal IT valdkonnas. Ehkki huvi IT-õppe vastu on näiteks Tartu ülikoolis igal aastal tõusnud ja sisseastuda tahtjaid üha rohkem, tõuseb trend suuresti aga noormeeste arvelt. Samasugune seis on ettevõtluses, kus naised moodustavad kõigest 22 protsenti IT-sektoris töötavatest inimestest. Miks see nii on? Üritusel esinenud Annett Saarik tõi välja mitmed naiste seas levivad müüdid. Näiteks on igipõline stereotüüp, et reaalteadused on üksnes meeste pärusmaa ja IT tähendab arvutite parandamist. Või see, et programmeerimine ei ole loominguline ja enne IT õppimist ülikoolis peab oskama programmeerida. Kuidas olukorda lahendada?

Püüton ja koodiputukas

Üks arstim on teadlikkuse tõstmine naiste seas, mida saab teha IT-päevadega. Üks selline päev oligi TÜ ja Microsoft Eesti teemapäev, kus kogemusi jagasid oma valdkonna edukad spetsialistid. Nagu teada, saab huvi tekitada ja müüte kukutada ikka praktilise tegevuse kaudu, mistõttu korraldati noortele töötubasid, kus nad said tutvuda näiteks Pythoni programmeerimiskeelega või luua programmeeritava putuka Codebugi peale LED-lambikestest mustreid. Kohal oli ka MTÜ Robootika, kes näitas, kuidas roboteid programmeerida oma soovi järgi käituma. Kõik selleks, et tutvustada tüdrukutele IT valdkonna põnevat ja mitmekesist maailma. Ürituse parim osa oli tõenäoliselt see, kui valdkonnas edukalt tegutsevad ja juba n-ö jala ukse vahele saanud inimesed esinesid inspireerivate kõnedega, mis loodetavasti murdsid müüdi sellest, kuidas IT on keeruline ja naiste jaoks liiga raske ala.

Kristel-Maria Kadajane