SPARK: Kuidas toetada noori, et osata seada eesmärke ja juhtida oma elu?

SPARK: Kuidas toetada noori, et osata seada eesmärke ja juhtida oma elu?

Unistamine, eesmärkide seadmine ja ettevõtlikkus. Need on märksõnad, mida me täiskasvanuna soovime endis näha, kuid kuidas nendeni jõuda? Me kõik õpime elukestvalt, seame eesmärke ning leiame viise, kuidas sihte saavutada. Kui täiskasvanuna on meil juba mingisugune elukogemuste pagas ning me teeme eneseteostust puudutavaid otsuseid ja valikuid iseseisvalt, siis laps vajab selleks suunitlust, olgu koolist, kodust või huviringist.  Koolihariduse kõrval omab huviharidus olulist praktilist väljundit, mis toetab noorte ja laste arengut ja seega omab suurt rolli nende tuleviku kujunemisel. Põhikooliealiste laste jaoks on õppimise ja oskuste omandamise juures olulisel kohal just isetegemine, mäng ja…
Arenguprogramm ootab taas!

Arenguprogramm ootab taas!

Uus kooliaasta on hoogsalt alanud, mistõttu on ka tudengiorganisatsioonid suveunest ärganud ja oma tööga algust teinud, et Tartu ikka noortele kõige arendavam keskkond oleks. Just organisatsioonid teevad Tartust selle linna ning seetõttu on jälle käimas OLE ROHKEM. Arenguprogramm, et tudengiorganisatsioonide arengut hõlbustada. Sellega seoses uurisime lähemalt EMÜ Keskkonnakaitse Üliõpilaste Seltsi endise esimehe mõtteid arenguprogrammi läbimise kohta. Arenguprogamm on loodud selleks, et aidata kaasa organisatsioonide arengule, leides lahendusi erinevatele arengukohtadele, olgu plaanis siis tiimiliikmete motiveeritusega tegelemine, suuremat sorti struktuurimuutuse elluviimine või hoopis midagi muud. OR. Arenguprogramm ootab veel viimaseid päevi OR. Koostöövõrgustiku tudengiorganisatsioone registreerima…
Kaheaastane enesearengu inkubaator

Kaheaastane enesearengu inkubaator

Intensiivsus, väljakutsed, eneseareng – just neid sõnu kasutavad Tartu Ülikooli vilistlased Kadri Väljaste ja Sven-Erik Mändmaa oma kogemusi kirjeldades mitmel-mitmel korral. Sõnad iseloomustavad hästi programmi Noored Kooli (NK), mille tuules on Kadrist ja Sven-Erikust saanud tänavu sügisel õpetajad Ida-Virumaal Ahtme Gümnaasiumis. Sven-Erik töötas peale füüsikateaduskonna lõpetamist kaks aastat valdkonnas, mis oli ühtlasi ka tema hobi. „Mingil hetkel hakkas tunduma, et elu on liiga mugav, peaksin endale ikkagi mingi suurema väljakutse leidma,” rääkis Sven-Erik, kes oli õpetajaametit ka varem kaalunud. “Tundus õige hetk see ära proovida.” Kadril seevastu ei olnud kunagi plaanis õpetajaks hakata,…