Arenguprogramm ootab taas!

Uus kooliaasta on hoogsalt alanud, mistõttu on ka tudengiorganisatsioonid suveunest ärganud ja oma tööga algust teinud, et Tartu ikka noortele kõige arendavam keskkond oleks. Just organisatsioonid teevad Tartust selle linna ning seetõttu on jälle käimas OLE ROHKEM. Arenguprogramm, et tudengiorganisatsioonide arengut hõlbustada. Sellega seoses uurisime lähemalt EMÜ Keskkonnakaitse Üliõpilaste Seltsi endise esimehe mõtteid arenguprogrammi läbimise kohta.

Arenguprogamm on loodud selleks, et aidata kaasa organisatsioonide arengule, leides lahendusi erinevatele arengukohtadele, olgu plaanis siis tiimiliikmete motiveeritusega tegelemine, suuremat sorti struktuurimuutuse elluviimine või hoopis midagi muud. OR. Arenguprogramm ootab veel viimaseid päevi OR. Koostöövõrgustiku tudengiorganisatsioone registreerima ning selleks, et aru saada, millega päriselt tegu on, jagab lahkelt enda ja oma tiimi kogemust Jürgen Hendrik Voitka, kes oli Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Seltsi esimees 2018. aastal, kui selts OR. Arenguprogrammi läbis.

 Miks otsustasite OLE ROHKEM. Arenguprogrammist osa võtta?

Olime tol ajal läbimas Seltsiga suurt struktuurimuutust. Kui varem oli juhatus kolmeliikmeline ning üle 20 tavaliikme, siis tollest sügisest oli juhatus viieliikmeline, igaühel oma ametinimetus ning kaks konkreetsete eesmärkidega töögruppi. Kuna me olime kõigest tudengid, siis kogu meie energia ja mõtted läksid struktuurimuutusele. Nägime, et muutus oli paljudele väga järsk ning uued liikmed olid segaduses, kuhu nad järsku sattunud olid. Otsisime abi Arenguprogrammist, et teha liikmetele üleminek lihtsamaks ning panime mentori abiga paika plaani teha kõikide liikmetega arenguvestlus, et kõik saaksid aru enda rollist Seltsis ning et nad saaksid anda nõu juhatusele, mida nemad ootavad meilt.

Mis oli kõige huvitavam osa protsessist?

Kõige huvitavam osa protsessist oli teiste osalejate ja nende arengukohtadega tutvumine. Kuna organisatsioonid on väga erinevate eesmärkide, sihtgruppide ja seetõttu arengukohtadega, oli põnev uurida, millega keegi tegelema peab. 

Kuidas tugevdas Arenguprogramm teie tiimi?

Oli tunda, et Seltsi liikmed tundsid paremini oma töögrupi-siseselt meeskonnatunnet. Õppeaasta jooksul muutus töö palju efektiivsemaks, sest arenguvestluste kaudu said nad paremini aru, mida juhatus neilt ootab ning mida liikmed tahaksid üldse Seltsis teha.

Aga mida andis Arenguprogramm Sulle kui tiimijuhile?

Sain parema ülevaate sellest, miks iga liige *tegelikult* liitus Seltsiga. KÜS on keskkonnakaitse erialaselts tõesti, aga miks päriselt liitutakse? Sain ka kerge reality-checki, mida juhatusest arvatakse – isiklikult tundsin, et kõik on kontrolli all ja tean kõike, mis toimub või mida mõeldakse, kuid reaalset ülevaadet ei olnud. Tulemusena olen kriitilisema mõtlemisviisiga ning parem meeskonnaliige. 

Miks peaksid ka teised tudengiorganisatsioonid programmi läbima?

Olles kuulnud erinevate organisatsioonide erinevaid arengukohti, tean, et ükskõik, mis murega kohale tullakse, on alati keegi, kes saab aidata. Tartus on kogenud tudengiorganisatsiooni juhte ja vilistlasi, kes saavad ja tahavad aidata järgmisi põlvkondi. Arenguprogramm annab osalejatele võimalust muuta oma organisatsioon kõige arendavamaks keskkonnaks.

Arenguprogrammile saab registreerida 28. septembrini järgneval lingil: https://forms.gle/Wg4i9xUNGfT91mREA.

Otsi lisa https://olerohkem.ee/arenguprogramm/, OLE ROHKEM Facebooki lehelt või kirjuta otse arenguprogramm@olerohkem.ee.

Autor: Helene Maria Kikas