SPARK: Kuidas toetada noori, et osata seada eesmärke ja juhtida oma elu?

Unistamine, eesmärkide seadmine ja ettevõtlikkus. Need on märksõnad, mida me täiskasvanuna soovime endis näha, kuid kuidas nendeni jõuda? Me kõik õpime elukestvalt, seame eesmärke ning leiame viise, kuidas sihte saavutada. Kui täiskasvanuna on meil juba mingisugune elukogemuste pagas ning me teeme eneseteostust puudutavaid otsuseid ja valikuid iseseisvalt, siis laps vajab selleks suunitlust, olgu koolist, kodust või huviringist. 

Koolihariduse kõrval omab huviharidus olulist praktilist väljundit, mis toetab noorte ja laste arengut ja seega omab suurt rolli nende tuleviku kujunemisel. Põhikooliealiste laste jaoks on õppimise ja oskuste omandamise juures olulisel kohal just isetegemine, mäng ja positiivsete emotsioonide kogemine. Kogetud positiivsed elamused panevad lapsed tegutsemisest vaimustust tundma ning tekib tahe ennast enamgi teostada. 

Kõige lihtsam on lastel omandada teadmisi ja oskusi just mängulisel teel. Huviring ja huvikool võikski olla üks koht lisaks koolile, kus mänguliselt toetatakse laste sotsiaalset arengut ning ettevõtlikkuse ja iseseisvuse kasvu. Nende omaduste kasvatamine aitab lastel ka iseseisvalt seada elus eesmärke ning suunata seeläbi oma tulevikku. Ja mis peamine, kõike seda õppides on lastel põnev ja lõbus. 

Seepärast on .Medoonity huvikool üles ehitatud strateegiamängu baasil, kus tavapärasest huviringist erinevalt on töötubades ehk laborites osalemiseks vaja mängulaual teha käike ning osta endale M-raha eest laboris osalemise luba. Rahaline komponent on oluline selleks, et laps õpiks tundma raha väärtust ning näeks, kuidas tema finantsotsused ja valikud mõjutavad tema toimetulekut mängus. Oskusi on võimalik arendada kokku viies erinevas laboris: elektroonika,- robootika,- leiutamise,- meedia- ja inimese laboris. Kuivõrd tehnika- ja leiutamise laborites saab laps õppida näiteks programmeerimise saladusi ja ehitada mehaanilisi masinaid, siis meedia- ja inimese laboris keskendume inimsuhete ja laiemalt ühiskonna analüüsimisele ja selle mõistmisele ning lapse enda rollile selles. Laps ei ole loomulikult oma loomingu protsessis üksi, vaid laborites abistavad neid läbiviijad ehk Meistrid, kes õpetamisele vastupidiselt suunavad ja kaasavad lapsi nende tegevuses. 

Põnevaks teeb mängu asjaolu, et motivatsioonile mõjub individuaalne ja meeskondade vaheline võistlusmoment – kes siis ei tahaks sõbrast rohkem palka saada? Saadud teadmiste ja oskustega on võimalik ka kaubelda, müües enda meisterdatud ja loodud tooteid teistele mängijatele ja meeskondadele. Kuna mäng on jaotatud missioonideks, on lapsel võimalik järjepidevalt M-raha, võidupunkte ja laborite kogemuspunkte kogudes jõuda aina kõrgemale tasemele. See paneb proovile just lapse tahtejõu ning soodustab järjepidevat eneseületamist. 

Laborite eesmärk pole siiski õpetada ja hinnata pelgalt seda, kas laps jõuab punktist A punkti B, vaid seda, milline on ülesannete täitmise protsess ning kuidas laps seda mõtestab. Mäng annab lastele võimaluse arendada just neid võimeid, millele koolitundides suuresti ei keskenduta: meeskonnatöö, enesejuhtimine, planeerimine ja reflekteerimine. Soovime, et laps mitte lihtsalt

ei teeks, vaid õpiks tõhusalt ja ennast juhtivalt tegutsema. See on võimalik vaid siis, kui laps saab eksida ja katsetada, mis võimaldab märgata oma tugevusi ja nõrkusi ning luua uusi meetodeid, kuidas seatud siht saavutada.