Ühe start-up’i seiklus

Levon on huvilisi laulma õpetav telefonirakendus, mis ideena võitis tänavusel Ajujahi konkursil kolmanda koha. Eestvedajatel Karel Nappusel ja Markus Lemberil tekkis võimalus osaleda EIA programmis, millest saadud muljeid otsustasid nad jagada ka ajakirja OLE ROHKEM lugejatega.

Euroopa Innovatsiooniakadeemia (EIA) on programm, mille eesmärk on aidata osalejatel liikuda ideest tehnoloogia-start-up’ini ja seda 15 päevaga. Programmi on algatanud eestlased ja korraldava organisatsiooni president on Alar Kolk. Haridusporogrammi loomisesse on panustanud UC Berkeley, Stanford University, Google, Amadeus, IBM ja paljud teised. Tänavu toimus programm paralleelselt Nices, Prantsusmaal (3.07–22.07) ja Torinos, Itaalias (10.07–29.07).

Meie võitsime TTÜ Mektory korraldatud pitch’imisvõistluse ja auhinnaks saime pääsmed Innovatsiooniakadeemiasse. Võtsime osa programmist Torinos, kus osalejad olid pärit paljudest eri paikatest, teiste hulgas olid esindatud Eesti, Itaalia, USA, Tšiili, Belgia, Ühendkuningriigid, Egiptus ja Austria. Programmi kohalike sponsoritena olid kõige aktiivsemad Ferrero ja FIat Chrysler Automobiles.

Olgugi et osalejad olid väga erinevatelt aladelt – ärindus, tehnoloogia ja disain –, jäi üldise profiilina silma, et tegemist on väga avatud üliõpilastega, kellel on tugev soov ennast arendada ja rohkem teada saada ettevõtlusest ja ettevõtte loomise võimalustest.

Programmile eelnevatel nädalatel saime kutse EIA Scoro platvormile, kus saime registreerida enda idee teistele osalejatele nägemiseks. Scorost sai ka hiljem meie põhiline tööriist mentoritele aruandluseks. Kahjuks ei osanud me sellel hetkel platvormii täies mahus kasutada ega märganud seda, et meie ideed oli mitmetel juhtudel kommenteeritud ja inimesed olid avaldanud huvi Levoni tegemistes kaasa lüüa.

Esimene nädal

Esimestel päevadel oli tugev rõhk enda tugevuste ja nõrkuste analüüsimisel ning nende põhjal mitmekülgse meeskonna loomisel. Osalejatel olid rollid erinevates valdkondades: tehniline arendus, disain, ärindus, turundus ja muu. Igasse meeskonda võis kuuluda kuni viis inimest ja ühtegi rolli ei tohtinud olla grupis rohkem kui kaks. Levoni kui idee vastu üles näidatav huvi oli suur, kuid meie eesmärk oli leida spetsiifiliste oskustega arendajaid. Akadeemias osa võtnud arendajad olid enamjaolt ennast erinevate ideedega juba sidunud, kuid meiega liitusid kolm kohalikku Itaalia üliõpilast. Ühinejateks olid äriinnovatsiooni õppiv Bianca ning kaks matemaatilise inseneeria ja programmeerimise tudengit Simone ja Francesca.

Ajurünnaku ajal tekkis mõte arendada EIA käigus Levoni helianalüüsimistehnoloogiast välja Shazami-laadne rakendus, mis aitaks tuvastada autodes esinevaid probleeme reaalaegse helianalüüsi kaudu.

Meie esimesteks ülesanneteks oli Business Model Canvas’i täitmine, enda aastatulu mudelite kujutamine ja idee tehnoloogiline valideerimine. Saime kokku Fiat Chrysler Automobiles’i esindajaga ja autotehnikutega ning pidime tõdema, et meie idee vajaks massiivseid helisalvestustega andmebaase, mille jaoks meil tol hetkel ei olnud raha ega aega, seega jätsime selle idee EIA raames kõrvale.

Toimus kiire pööre ja järgisime EIA ühte motodest, milleks oli fail fast. Juba kolmandal päeval olime ümber kujundanud oma ärimudeli ja olime tagasi laulmise juures. Loengud ja ülesanded olid seotud turuuringute koostamise ja läbiviimisega. Koostasime ja viisime läbi turuuuringu mitte ainult veebis, vaid ka tänavatel.

Levon oli liiga suur kontseptsioon, et seda Torinos kolme nädalaga ellu viia. Otsustasime alustada selle prelüüdiga, milleks sai Singing Fish. Singing Fish on vokaaljuhitavusega side-scroller, milles mängija eesmärk on enda häälekõrgust muuta ja seeläbi vältida takistustesse põrkumist. Olles analüüsinud turu-uuringuid ja kinnitanud nende põhjal oma hüpoteesi, et inimesed on huvitatud ja nõus maksma meie toote eest, hakkasime töötama Singing Fishi disaini, kasutajakogemuse kujundamise ja meie paper prototype’i kallal.

Teine nädal

Teisel nädalal jaotus tiim piltlikult kaheks: tehnoloogiliseks ja turunduslikuks. Mõlemal poolel oli täita eraldi eesmärgid. Arendajad asusid toodet programmeerima, saades abi IT mentoritelt. Francescal ja Simonel puudus varasem kogemus seoses äpi arendamisega, seega alguses kulus suur osa ajast uute tööriistade kasutama õppimisele ja endale uute vahendite selgeks tegemisele. Sellest hoolimata suutsid nad paari päevaga rakenduse üldise raamistiku valmis ehitada ja nädala lõpuks valmis Androidil toimiv rakendus.

Äriliselt oli fookus alguses suunatud aastatulu mudeli loomisele ja monetisatsioonistrateegia lihvimisele. Kaalusime mitmeid võimalusi, kuid lõpuks jäime B2B suunale, kus rakendus on lõpptarbijale tasuta, ent vahetevahel pakutakse kasutajale võimalust saada ühendus päris hääleseadjaga, et enda laulmist arendada. Sellisel juhul on tund tasuline ja meie teenime protsentuaalselt igalt hääleseadetunnilt.

Lisaks keskendusime sellele, et ärimudel ja kasutajakogemus oleks võimalikult sujuv ja skaleerimine lihtne. Lõime ka pakkumislehe Singing Fishile, singingfishapp.com, kuid samal õhtul suutsime ka lehe katki teha üritades domeene ümber suunata. Kell oli ka juba üpris palju ja sellel hetkel suleti maja. Küsisime siis veidi kogenenumatelt arendajatelt abi ja nad olid nõus meid lukustatud polütehnikumi ees aitama.

Suur töö toimus ka turunduses, kus võtsime enda stateegiaks lihtsalt võimalikult paljudesse veebikeskkondadesse enda keskkond mõne laulmisega seotud murena vastuseks postitada, nt Yahoo Ask, Quora ja Reddit. Strateegia toimis üllatavalt hästi ja kasvatasime enda meililisti.

Kolmas nädal

Viimasel nädalal toimusid loengud põhiliselt start-up-finantside, KPIde ja investeeringute teemadel. Saime palju tagasisidet intellektuaalse omandi advokaatidelt ja investoritelt. Samal ajal jätkasime aktiivset turundustegevust, et luua endale võimalikult tugevat pinnast enne investoritega kohtumist.

Nädala alguses oli fookus suuresti finantsprognooside loomisel ja start-up’i kirjeldamisel numbrites. Nagu meile loengus mainiti, on ettevõtjaid kahte tüüpi: ettevõtjad, kes tahavad maailma parandada, ning ettevõtjad, kes tahavad maailma parandada ja oskavad enda start-up’i numbrites kirjeldada.

Nädala teises pooles keskendusime enda kõne ülessehitamisele ja täiustamisele. Sellele järgnesid esitlused investoritele, iga tiim kolme investori kohta, kes siis valisid välja EIA 10 parimat tiimi. Esitlused läksid meil väga hästi, suutsime selgeks teha enda idee ja plaanid, kuid esikümnesse me kahjuks ei pääsenud.

Vaba aeg ja kokkuvõtlikud muljed

Vaba aega programmipäevil eriti ei esinenud. Hommikul ärkasime üheksast, sõime ja kiirustasime loengutele. Enamikul päevadel lahkusime polütehnikumist kaheksast, käisime poes ja jõudsime hotelli üheksast. Mõnel õhtul käisime pärast seda linnas ning nautisime koos teiste osalejatega kohalikku vanalinna ja toitu.

Esimesel nädalavahetusel läksime koos teiste programmikaaslastega Genoasse randa, kus avastasime, et tegemist oli Itaalia kõige kehvema rannaga. Olles selle suhtes ükskõiksed, asusime täiel rinnal nautima ja lõime seal algust laulule, mille ka EIA lõpupeol ette kandsime.

Kokkuvõttes hindaksime saadud kogemust kümnepalli skaalal kõrgeima hindega. Kõige positiivsem aspekt oli siiski kohapeal loodud võrgustik ja inimsuhted. Uued sõbrad, kontaktid tippmentorite, investorite ja ettevõtjatega nii müügi- kui ka turundusalal. Kuigi mõlemate aladega on varasem kokkupuude, täiendas EIA olemasolevaid teadmisi ja kogemustepagasit märgatavalt.

Soovitame programmi kõigile, kes tunnevad, et tahaksid start-up’i maailmas kunagi seigelda või enda suhtlusvõrgustikku üleilmsele tasemele laiendada!

Karel Nappus, Markus Lember