Uuel aastal luban, et…

Uus aasta – võimalus teha eelmisest kokkuvõtteid ning eesolevaks eesmärke seada. Kui endale antud lubadused kipuvad tihti kiiresti ununema, siis organisatsioonide töös on see väga hea viis uue aasta planeerimiseks. Uurisimegi viielt, mida 2020. aasta neile toob.

 

MITSi liikmed uues Delta õppehoones.

Matemaatika-Informaatika Tudengiseltsi (MITS) aasta algab suurte muudatustega:

“Lisaks detsembris valitud uuele juhatusele, kolime jaanuaris Liivi tänavalt peagi valmivasse Delta õppehoonesse. Seoses õppehoonete vahetusega tahame eeloleval semestril Delta potentsiaali maksimaalselt ära rakendada. Kindlasti plaanime soojendada suhteid erinevate ettevõtetega, kes sinna meile naabriteks kolivad. Samuti ei unusta me ägedate ürituste korraldamist!

Üheks uue aasta eesmärgiks on kahtlemata koostöö suurendamine kõikide Deltas õppivate erinevate erialade tudengite vahel. Detsembris saime OLE ROHKEM. Sõprussüsteemi vahendusel endale sõprusorganisatsiooniks TÜ Turundusklubi, kellega koos tahame ette võtta projekti, mis teeks üliõpilaste igapäevaelu veelgi põnevamaks. Ootame põnevusega uut semestrit!”

 

DD akadeemia, mis tegeleb noortele vajalike teadmiste ja kogemuste andmisega, et nad saaksid panustada Eesti ühiskonna arendamisesse, on seadnud endale 3 kindlat eesmärki:

1. Teeme maailma natuke paremaks – usume, et kogukonna probleemid, alates inimkonna tasandist kuni kodutänavani, on ka meie enda probleemid. Kui piisavalt paljud inimesed seda endale teadvustavad ja mõtestatult tööd teevad, on positiivsed muutused võimalikud ja isegi käeulatuses.

2. Toome Tartusse tagasi ingliskeelse DD Akadeemia programmi – 2018. aasta edukas algatus läks üheks aastaks arenduspausile, aga jätkab juba 2020. aasta sügisel uuesti. Keelebarjäär ei tohiks olla Tartu tudengite arengus takistuseks.

3. Laiendame DD Akadeemia tegevust Riias – 2019. aastal avasime väikesemahulise testprogrammi Riias, aga juba sellel sügisel on plaanis tõsta panuseid, et ka Riia tudengid saaksid õppida maailma muutma koos tartlastega. Ei saa hoida head asja ainult oma kodulinnas!

 

AIESECi liikmed enda korraldatud turunduskoolitusel.

AIESEC in Tartu, mis kuulub maailma suurima rahvusvahelise noorteorganisatsiooni alla, keskendub oma uue aasta plaanides nii kohalikele küsimustele kui ka ülemaailmsetele probleemidele:

1. Arendame edasi enda organisatsiooni liikmekogemust – otsime välja praegused veakohad ja teeme vajalikud sammud selle arendamiseks.

2. Võtame oma tegevuste fookusesse kolm ÜRO säästva arengu eesmärki: tervis ja heaolu (nr. 3), kliimamuutuste vastased meetmed (nr. 13) ja ülemaailmne koostöö (nr. 17).

3. Paneme rohkem rõhku jätkusuutlike partnerlussuhete loomisele, et tagada enda organisatsiooni ja meie tegevuste jätkusuutlikkus.

4. Kaasajastame oma töökeskkonna – otsime vahendid kontori remontimiseks või leiame uue kontoripinna.

5. Korraldame selle aasta suvel rahvusvahelise koolitajate koolituskonverentsi.

 

MTÜ Vanem Vend Vanem Õde, mis viib kokku vabatahtlikust tugiisiku ja tuge vajava lapse, tegeles 2019. aasta lõpus unistamisega. Pandi kirja, milline võiks organisatsioon olla aasta pärast, milline aastaks 2025, kui tähistatakse oma kümnendat sünnipäeva, ja kuidas näeb välja 25-aastane MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde. Selleks, et soovunelmad vähemalt osaliselt täituks, võeti just needsamad unistused aluseks oma 2020. aasta eesmärkide loomisel:

“Plaanime oma kodulehe www.vanemvendvanemõde.ee kolida üle uuele platvormile, mis võimaldaks meie lehele lisada käepärase annetuskeskkonna ning looks eeldused tulevasteks arendusteks. 

Jätkuvalt pingutame selle nimel, et meie lapsed ja vabatahtlikud saaksid programmist maksimaalset kasu. Loodame sellel aastal koolitada välja vähemalt 25 uut vabatahtlikku tugiisikut ning seeläbi leida vanema venna või õe vähemalt sama paljudele Tartu lastele. Senine kogemus on näidanud, et selleks, et sõprussuhe täiendavat emotsionaalset tuge vajava lapse ja vabatahtliku vahel saaks areneda ning ka vabatahtlikule oleks piisav kõrvaline tugi kättesaadav, tuleb programmis osaleda üks kuni kolm aastat.

Varem või hiljem lõpetavad lapsed meie programmi. See ei tähenda aga alati sõprussuhte lagunemist. Lapsed lahkuvad programmist näiteks siis, kui on saanud täisealiseks, varasemad probleemid on lahenenud või sõprussuhe vabatahtlikuga on piisavalt tugev, et ei nähta enam vajadust MTÜ poolt pakutava toe järele. 2020. aastal püüame programmi lõpetamist laste jaoks konkreetsemaks ja sellega kaasnevat emotsiooni positiivsemaks muuta.

2020. aastale seilame vastu lootusrikkalt ning varasemast suurema tiimiga. Sel aastal ootab meid ees ka väike juubel – MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde tähistab suvel on viiendat sünnipäeva. “

 

Tartu Ülikooli Rohuteaduste Seltsi (TÜRS) jaoks oli 2019. aasta väga edukas. Korraldati kaks suuremat üritust: Baltic Pharmaceutical Students’ Seminar, mis tõi kokku proviisoritudengid Eestist, Soomest, Lätist ja Leedust, ja Sügisseminar, mis oli eelkõige suunatud tegevproviisoritele- ja farmatseutidele ning seminaril osalemise said nad kanda enda täiendkoolituste alla. Samuti korraldati muid väiksemaid üritusi, kohtuti sotsiaalminister Tanel Kiigega, kellega arutati näiteks apteegireformi ja abiproviisori ameti üle, ja käidi Sky Plusis kofeiini sisaldust kohvist määramas.

“Tuleval aastal soovime jätkata liikmete motiveerimise ja ürituste uuendamise programmi. Detsembri alguses alustasime uue traditsiooniga – Rändkapsel. Sellega tahame tunnustada aasta jooksul kõige silmapaistvamalt organisatsioonis tegutsenud liiget. Igal aastal TÜRSi sünnipäeva- ja jõulupeol liiguks kapsel edasi järgmisele inimesele. 

Plaanime teha kaks aruteluõhtut, kus proviisori eriala vilistlased ja TÜRSi endised liikmed tuleksid meile rääkima oma tegevusvaldkondadest. Liikmetele sooviksime teha väljasõite farmaatsiatehastesse ning lauamängu- ja filmiõhtuid. On tulemas ka kaks uut tervisekampaaniat – vaktsineerimise ja vaimse tervise kohta. Samuti jätkame koostööd EAÜSiga antimikroobse resistentsuse teemal. Tervisekampaaniate jaoks plaanime luua ka eraldi töögrupi. Juhatusega alustame vilistlaskogu moodustamisega ning anname liikmetele võimaluse juhatust varjutada, et neil tekiks parem arusaam, mis tööd juhatus tegelikult teeb. 

Soovime TÜRSi poolt kõikidele liikmesorganisatsioonidele tegusat ja õnnestumiste rohket uut aastat. Loodetavasti on kõigil uue aasta plaanid paika pandud ja saate juba esimestel jaanuaripäevadel tegutsema hakata!”

TÜRS detsembrikuus enda sünnipäeva- ja jõulupeol.

autor: Karmen Kukk