Ka sinu võimuses on muuta ülikooli paremaks!

Me kõik mäletame oma põhikooli või gümnaasiumi aegadest õpilasesindusi. Kuigi ülikool tundub eelnevast kooliajast niivõrd teistsugune, on sarnased üliõpilasesindused olemas ka siin. Tutvume lähemalt kahe suurema üliõpilasesinduse ja nende esimeestega: Tartu Ülikoolist Allan Aksiimi ja Eesti Maaülikoolist Renee Razumoviga.

Mis on üliõpilasesindus?

Allan: Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus (TÜÜE) on autonoomne ülikooli osa, mis tegeleb üliõpilaste huvide ja kohustuste esindamisega ülikooli tasandil. Ühtlasi peegeldab esindus ülikooli struktuure. Näiteks on olemas erinevates instituutides oma nõukogud.

Renee: Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus, on 15 liikmest koosnev grupp aktiivseid tudengeid – võiks lausa öelda ühtne perekond -, kes kõik on täis motivatsiooni ja tahtmist midagi ülikoolis ära teha nii enda kui ka teiste heaks.

Millega Teie üliõpilasesindus tegeleb?

Allan: Tudengite hääle viimisega juhtorganiteni.

Renee: Üliõpilasesindus on vahelüli üliõpilaste ja ülikooli vahel. Lisaks tudengite huvide eest seismisele tegeleme ka ürituste korraldamisega, mis ühendaks tudengeid omavahel üheks suureks ülikoolipereks. Varsti on meil näiteks tulemas mälumäng ning ei saa mainimata jätta ühte populaarseimat üritust – Halloweeni.

Miks peaks üliõpilasesindusse kandideerima?

Allan: Selleks, et muuta ülikooli paremaks. Kindlasti näeb esinduses rohkem ülikooli siseelu ja saab alati kõige värskemat infot toimuvast. Samuti tekib kontakte otsustuskogudes ning tutvud mitmete inspireerivate inimestega. Tegeleme ka esindajate motivatsiooni hoidmisega ning korraldame üheskoos väljasõite.

Renee: Võin omast kogemusest öelda, et olen saanud endale vahvad tutvused terveks eluks ning tulevikuks juhtimiskogemuse, mis tuleb kindlasti suureks kasuks. Minu arvates on need juba piisavad põhjused kandideerimiseks.

Kes on oodatud liituma?

Allan: Me ei piira ennast liituja profiiliga, sest esindusse on vaja väga erinevaid oskusi ja teadmisi. Seega on nii vanad ülikoolis olijad kui ka uued tulijad kõik väga oodatud. 

Renee: Liituma on oodatud tudengid, kes tahaksid olla keskmisest aktiivsemad ja kellel on tahtmist midagi ära teha nii enda kui ka teiste jaoks. Vahvad kogemused terveks eluks on garanteeritud.

Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse sügisene väljasõit

Eesti Maaülikooli üliõpilasesindus

Toimetaja: Anu Korsar