OLE ROHKEM arenguprogramm – AEGEE-Tartu lugu

Selleaastane OLE ROHKEM Arenguprogramm on lõpule jõudnud. Saime kokku Arenguprogrammis osalenud AEGEE-Tartuga, kes rääkisid oma kogemustest ja tegemistest programmi jooksul.

OLE ROHKEM Arenguprogramm pakub organisatsioonile võimalust arendada organisatsiooni erinevaid külgi, saada selle jaoks asjatundlikku nõu ning saavutada seeläbi juhatuse poolt seatud eesmärgid. Tänavune arenguprogramm pakkus osalenud organisatsioonidele konsultandi abi, võimalust teiste tudengiorganisatsioonidega suhelda ja kogemusi jagada, rahastust ning motivatsioonikonverentse.

ARENEMINE ARENGUPROGRAMMIS

Arenguprogrammi alguses pidime seadma eesmärgid, mida programmi jooksul täita soovime. Arenguvõimalusi oli meil mitu, kuid kõik koondus kolme suurema eesmärgi taha: Tartu AEGEE missiooni ja visiooni paika seadmine, organisatsiooni struktuuri arendamine ning juhatuse jätkusuutlik üleandmine.

Tundsime, et võrreldes eelmiste aastate arenguprogrammidega, toimus meie organisatsioonis just sel aastal märgatav areng. Praeguseks hetkeks oleme kõigi eesmärkidega tööd teinud, kuid arenguruumi veel on. Kui aasta alguses oli ka juhatuse jaoks visioon segane, siis nüüd on see meil selge: Et kõik Tartu tudengid saaksid rahvusvahelise kogemuse Euroopas. Organisatsiooni struktuur on kordades parem kui aasta algul. Juhatuse jätkusuutliku üleandmisega oleme tegelenud nüüd kevadel, hetkel on juba kindel plaan, kuidas edasi tegutseda, paika pandud.

KONSULTANT

Arenguprogrammis määrati meie konsultandiks Reelika Alunurm, kes abistas meid palju seatud sihtide poole liikumisel. Saime temaga mitu korda kokku ja töötasime oma eesmärkide kallal. Ta pani meid ise mõtlema lahenduste peale, andis kodutöid ja suunas siis, kui vaja. Kõige eredamalt on meelde jäänud ülesanne ajast, mil enda missiooni ja visiooni välja töötasime. Reelika saatis meid linna peale, et väljatöötatud ideed võõrastele inimestele tutvustada ja küsida, kuidas see neile tundub. See ülesanne andis juhatusele palju julgust juurde ja aitas meil endi jaokski oma visiooni palju selgemaks saada. Reelikaga oli hästi mõnus koostööd teha, ta suhtles meiega vabalt ja vahetult, ütles alati, mida mõtleb, kuid ei surunud enda mõtteid peale.

MOTIVATSIOONIKONVERENTSID

Iga natukese aja tagant saime teiste arenguprogrammis osalejatega kokku motivatsioonikonverentsidel. Konverentsid koosnesid põhiliselt tuntud inimeste kogemuste kuulamisest, erinevates aruteluringides ja meeskonnatöös osalemisest. Kõige motiveerivam oli meie jaoks kindlasti teiste organisatsioonidega kokku saamine – saime taas aru, mille jaoks meie tegevus vajalik on. Samas mõistsime, et me pole üksi enda muredega, ka teistel organisatsioonidel on samad mured.

Esinejate  isiklikud kogemused motiveerisid ja liitsid meid natuke teisel tasandil. Mida vahetumalt esineja meiega suhtles, seda parem oli esitus. Esineja siiras olek andis esitusele palju juurde. Aruteluringidest oli kolmanda motivatsioonikonverentsi elav raamatukogu kõige vägevam. Teiste tudengite kogemustest õppida on väga kasulik, edaspidi võiks ka tudengite kogemusi eraldi esitusena kuulda. Ei pea olema väga kuulus nimi, et esineja meid motiveeriks.

Käies European Network Meetingul, olid organisatsioonikaaslased teistest riikidest hämmastunud, et meil on Tartus midagi sellist nagu OLE ROHKEM ja arenguprogramm ja et selle abil oleme Tartu-AEGEE missiooni ja visiooni tänu sellele paika saanud. Teised tundsid, et taoline võrgustik ja programm on miski, mida oleks kõigil vaja.

Tunneme, et arenguprogramm on panustanud nii organisatsiooni kui terviku kui ka kõigi juhatuse liikmete isliklikku arengusse. Aasta alguses juhtimist üle võttes olime kõik pisut kogenematud. Samal ajal kui hakkasime ise alles juhtimisest aru saama, kasvatas välise nõuandja abi meid palju. Soovime tuleval aastal taas arenguprogrammis osaleda ning siis võiks põhjalikumalt tegeleda nähtavuse suurendamise ja rahastuse paika seadmisega.

Joanna Kurvits