Töötav tudeng – isemajandav noor või vilets õppur?

Töötav tudeng – isemajandav noor või vilets õppur?

Ülikooliaega ei peaks veetma üksnes õppides. Organisatsioone, millega liituda, on seinast seina ja igaüks peaks leidma endale sobiva. Mis oleks, kui liituda mõne organisatsiooni asemel hoopiski töökollektiiviga? Täiskoormusega õppimine on ajaliselt võrdne või isegi mahukam kui täiskohaga töö. Miks peaks keegi selle kõrvalt veel tööd teha tahtma? Töötan, et maksta üüri ja osta süüa,” ütleb kolmanda kursuse filosoofiatudeng. Temaga nõustuvad ilmselt ka paljud teised - Eurostudenti 2013. aasta uuringus nimetasid 63% töötavatest tudengitest seda peamiseks põhjuseks, millele järgnes elatustaseme tõstmine, mida pidas oluliseks ligi pool vastanuist. Samas on ka neid, kes töötavad, et…