Suvi tudengiorganisatsioonides ehk tiimikoosolek maasikapõllul

Suvi on ukse ees. Varvast rannaliiva pistmast takistab ainult veel mõni eksam, kuid lisaks igatsetud vabadusele ja pääsemisele auditooriumist, on suvi ka uueks sügiseks valmistumise aeg, sest nagu ikka, jõuab see kohale varem, kui oodata oskame.

Maikuus, kui viimased eksamid on tehtud ja loengud kuulatud, lõpeb ka organisatsioonide aktiivne tegevusaeg. Tudengid sõidavad maale puhkama või kodulinnadesse, töötavad või reisivad. Võib küll arvata, et suveks jäävad organisatsioonide ruumid üsna tühjaks ja midagi ei toimu, kuid tegelikult on see just paras aeg kevadel lõppenud ja sügisel algava kooliaasta kokku sidumiseks, eelmisele aastale tagasivaatamiseks ja uueks aastaks sihtide seadmiseks.

Tegelikult ei muutu mitte kõigi organisatsioonide töötempo suve saabudes rahulikumaks. AIESEC in Tartu töötab selle nimel, et aktiivne tudeng saaks sügiseks valmistuda ning oma kogemuste pagasit täiendada näiteks mõnes nende projektis osaledes. Igakuiselt toimuvad AIESEC in Tartu üldkoosolekud, valitakse uus juhatus. AIESECi liikmed on tugiisikud noortele, kes lähevad Eestist välismaale ning tegelevad ka Eestisse saabunud noortega.  Märkimisväärne, et juba juulis tehakse plaane terveks järgmiseks poolaastaks ning sügiseseks värbamiseks, augustis koolitatakse uusi tiimijuhte ja lõpetatakse suvised projektid, et sügisel taas uuesti alata.

Kui kooliaasta sees töötame tihti siseruumides laua taga, siis suvi on imeline võimalus minna linnast välja ja natuke liigutada. Ehk avastad enda jaoks mõne uue spordiala või märkad, et sõber on hoopis kotijooksutalent. Sororitas Estoniae värvikandja Eva-Lotta Kivi kirjutab: ,,Estonicad on sportlikud ja võiduhimulised. Kui vaja, jooksevad nad mööda põlde mitmeid kilomeetreid, virutavad palli enneolematult kaugele ja lahendavad kiirelt ka kõige keerulisemad mõistatused.’’ Ka korp! Vironia spordib suvel suurema hoolega: käiakse metsas orienteerumas, üle paari aasta katsutakse lätlastega jalgpallis jõudu ning koos Amicitia neidudega toimub jalgrattamatk kodumaa kõrvalisematel teedel.

Sportmängud ja koos tegutsemine liidab, annab hea emotsiooni ja vajaliku vahelduse, et sügisel värskelt alustada. Suve üks tippsündmus on Käärikul toimuvad Üliõpilaste Suvemängud. Eesti Maaülikooli Üliõpilasesinduse korraldusel läheb Üliõpilaste Suvemängudele ka märkimisväärne hulk EMÜ tudengeid. See muidugi on iseenesest mõistetav, sest eelmisel aastal võidetud poodiumikohta tuleb väärikalt kaitsta.

Mitmetel organisatsioonidel on tavaks saanud juba augusti lõpus uuesti toimetama hakata ja uueks aastaks selgem siht võtta. Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi juhatus alustab augustis aastase tegevusplaani koostamist. Samuti toimub uue juhatuse ja töögrupijuhtide tutvumine, et sügisel tööd võimalikult sujuvalt alustada. Tavaks on saanud ka septembri alguses toimuv koolitus, mis annab uutele juhtidele nõu, kuidas liikmeid motiveerida, ülesandeid delegeerida ja ootamatusteks valmis olla. Sügis algab ju lisaks kõigele ka tavaliselt uute liikmete saabumisega, mistõttu on eriti oluline, et neid võtaksid vastu motiveeritud ja särasilmsed tiimijuhtid. Taoline ettevalmistus augustis ja vahetult kooliaasta alguses toimuv koolitus võimaldab uut aastat alustada hoopis rahulikumalt ja kindlamalt, olla valmis uute liikmete saabumiseks ning otsida üles need, kes suve jooksul kaduma on läinud. EMÜ üliõpilasesinduses toimub samuti suvekoolitus, mille eesmärk on uute liikmete teadlikkuse tõstmine, eneseväljendusoskuse ja meeskonnatöö arendamine, sügiseks uute ideede kogumine ning üleüldine sisemine lõimumine.

Ei ole suve ilma suvepäevadeta ning paljude organisatsioonide tavaks on saanud ühel või teisel moel suvel mõnes looduskaunis kohas kokku saada. See on hea võimalus hoida kontakti, kasvatada ühtsustunnet, muuta organisatsiooni töö ja vaim järjepidevaks. Bioteaduste Üliõpilaste Selts korraldab tavaliselt suvepäevad juba juuni alguses või keskel. Tihedat tegevuskava plaanis ei ole, eesmärk on pigem puhata, vaadata möödunud aastale tagasi ja üksteisega veel paremini tuttavaks saada, sest ametlikest ruumidest väljaspool muru peal või vee ääres tekib ühtekuuluvustunne hoopis teisel tasandil kui kooliaasta jooksul koos töötades. Eva-Lotta Kivi: ,,Suvepäevad on koht, kus tunda elust rõõmu – vedeleda terve päev päikese käes, sulistada lähedal asuvas veekogus, küpsetada pannkooke, grillida vorste ning võtta mõõtu erinevates võistlustes.’’

Juhtub ka, et organisatsiooni liikmed on üksteisega nii ära harjunud, et kolm kuud lahus olla tundub võimatu. Annika Kumar kirjutab Amicitia nimel: ,,Ei unune sammud ka Kastani tänava konventi. Toataimedel tuleb ju ikkagi silm peal hoida. Seal võid mõnel soojal suveõhtul kohata samasugust konventi igatsevat korbiõde, kellega poole ööni juttu puhuda.’’ Sarnane olukord võib tekkida nii mõneski teises konvendis. Erkki Jõgi korp! Vironiast: ,,Enne suurt eksamitralli võetakse aga korraks aeg maha ning nauditakse viroonlaste ja kaaslaste seltsis koos mõnusa suupiste, nalja ning naeruga üht rahulikku õhtupoolikut tänavakärast eemal korp! Vironia Tartu maja aias. Säherdusi mõnusaid koosviibimisi toimub suve jooksul seal mitmeid, kuid need on enamasti spontaansed.’’

Augusti lõpus toimub ka Tartu Tudengiorganisatsioonide Koostöövõrgustiku suur Aastakonverents, kus juhatatakse uus aasta sisse, pannakse paika juba esimesed plaanid, leitakse koostöövõimalusi. Kahepäevasele konveretsile saadi sisendit ümarlaualt ja varasemate ürituste tagasisidest, nii et käsile võetakse organisatsioonide kõige aktuaalsemad teemad. Esimesel päeval keskendutakse liikmetele ja motivatsioonile. Arutlusele tulevad küsimused, kuidas kaasata liikmeid tegevusse, kuidas leida tegevustele ja üritustele õige sihtgrupp või sihtgrupile hoopis õiged üritused. Samuti käsitletakse liikmemaksutemaatikat ning keskendutakse üleüldisele motivatsiooniküsimusele. Teisel päeval on fookus aga organisatsiooni turundamisel ja reklaamil. Valmistutakse uute liikmete värbamiseks sügisel ning arutletakse kuidas juba olemasolevate liikmetega pärast suvepuhkust aktiivselt tööd alustada.

Konverents on üles ehitatud neljale erinevale töömeetodile, muutes osalejaid teemadest järjest rohkem teadlikumaks ning andes neile sellevõrra rohkem ka kaasarääkimise ning sõnavõtmise võimalust. Töö algab koostöölaboris, kus arutletakse konkreetse teema üle suures grupis eeskõneleja juhtimisel. Seejärel toimub aruteluring, kus sarnaselt on võimalus kuulata esinejat ning hiljem küsimusi küsida. Edasi töötatakse juba elavas raamatukogus väiksemates kümneliikmelistes gruppides, kus on võimalus küsida küsimusi oma ala spetsialistilt ning arendada arutelu kitsamas ringis. Lõpuks toimuvad veel väiksemates gruppides töötoad, kus lahendatakse juba kindlaid probleeme ning otsitakse võimalikke lahendusi. Kogu ürituse eesmärk on organisatsioonide omavaheline lõimumine, kontaktide ning kogemuste jagamine. Niimoodi silmaringi ja tutvusringkonda kasvatades ning ühiselt probleemidele lahendusi leides ja uusi ideid genereerides luuakse septembri alguseks sobiv vaimsus taas aktiivse tööga alustamiseks.

Lõpuks peale suurt või väiksemat ettevalmistust ja viimaseid mahedaid augustikuu päevi saabub september. Tartu täitub tudengitega, „Gaudeamus” korratakse üle, tee tuttavate kohvikuteni on jälle selge ja kõik algab taas.

Carmen Oroperv