TEDx Tartu

Rael-Saskia Salakka ja Angela Ader

Tartu on oma tiitlite poolest väga mitmekülgne, näiteks tudengipealinn, heade mõtete linn ja 2012. aasta füüsika pealinn. 21. novembril saab sellest ka teaduslinn.

TEDx on üle maailma tuntud TEDi formaadi järgi tehtud üritus, kus igal esinejal on kõnelemiseks aega 18 minutit. Täpne teema ja ülesehitus on iga esineja enda kätes. Võib näiteks rääkida oma professionaalsest kogemusest, tulevikunägemusest või jagada mõnd põnevat isiklikku mõtet. Kriteerium on vaid see, et teema inspireeriks kõnelejat ennast ja annaks seeläbi mõttelaengu ka kuulajale.

TEDi konverentside põhimõte on anda inspireerivatele inimestele kõlapinda, et nad saaksid oma ideid laiemalt väljendada. Niisamuti ka TEDx, mison TEDist ajendatud iseseisev üritus ja mille korraldavad kohalikud inimesed. Ürituse juhtlause on Californias toimuva TEDi järgi „Ideed, mis väärivad jagamist“.
TEDx on enamasti seotud mingi linna, hoone või kohaga. Seepärast toimubki Tartu linnas TEDxTartu, sama loogika järgi on oma nimed saanud TEDxLasnamäe, TEDxTallinn ja TEDxTTÜ. Tartus on üritust korraldatud kõige rohkem Ahhaa teaduskeskuses, kuna teadmistele orienteeritud õhustik sobib ideaalselt TEDi ideedega. Seetõttu valisime keskuse toimumispaigaks ka sel aastal.

TEDxTartu idee peale tuli TEDi formaadi tulihingeline fänn Martin A. Noorkõiv, keda ajendas tegutsema mõtteviis, et üksi on TEDi videoid vaadata tore, kuid koos inimestega nende üle arutada veelgi toredam. Aasta siis oli 2009. Esimese konverentsini jõuti tiimiga veebruaris 2010.
Alguses läksid ürituste korraldamised üpris vaevaliselt, sest TEDi reeglitega tutvumine ja nende rägastikus orienteeruda proovides ürituste korraldamine oli küllaltki keeruline ülesanne. Siiski on praeguseks kasvanud välja tugev organisatsioon suure kogukonnaga. TEDxTartu tiimiliikmed on kõik vabatahtlikud ja korralduse eest palka ei maksta. Meeskonnaliikmete otsimisel oleme koostööd teinud DD Akadeemiaga, mille kaudu on meeskonda jõudnud palju toredaid vabatahtlikke.

Konverentsi peamine mõte on anda inimestele võimalus ideid vahetada, kuulda teiste näiteid, saada inspireeritud, olla ühiskondlikult aktiivne ja leida võimalusi muutusteks. Saab lasta end provotseerida mõtlema teistest vaatenurkadest jateemadel, mille peale muidu poleks ehk tulnudki. Kes ise kohale ei jõua, saab kõnesid TEDi või TEDxTartu kodulehel järele vaadata. Populaarsust on kogumas ka n-ö filmiõhtud, kus vaadatakse TEDi kõnesid ja seejärel arutletakse nende üle.

Tänavuse TEDxTartu teema on jätkusuutlikkus. See on üpris lai mõiste, mille alla saab koondada teemasid eri valdkondadest, et konverents ühekülgseks ei jääks. Tahtsime piisavalt laia teemat, mida saab valdkonniti avada. Olgugi et TED iseeneses kannab tuleviku, arengu ja jätkusuutlikkuse väärtusi, on alati hea ka sügavamalt mõelda oma kindla valdkonna jätkusuutlikkusele. Märksõna on meid ennastki korraldajatena mõtlema pannud, kuidas saaksime olla paremad ja tõhusamad oma keskkonna, ideede ja tuleviku suhtes.

2015. aasta TEDxTartu konverentsil esineb palju huvitavaid inimesi nii Eestist kui ka mujalt, teiste hulgas ka Rootsi sooneutraalse lasteaia juhataja Lotta Rajalin; inimeste elu parandaja Taavi Tillmann, kes seekord räägib majanduskasvu mõjust tervisele; „Maale elama” entusiast Ivika Nõgel; jalgrattakultuuri edendaja Matti Koistinen; hällist hälli tootmissüsteemi arendaja Michael Braungart ja kaoseteooriaga tegelev teadlane Jüri Engelbrecht. Lisaks kõnelejatele on avatud töötoad.

Vaata täpsemalt: www.tedxtartu.org