Ühiskonna arengu alustalaks on argumenteeritud suhtlus

Väitlejad. Nad on nagu superkangelased – konstrueerivad pinevas diskussioonis tabavaid ja kuulikindlaid argumente ning järgivad oma võistlushimust tulenevat mentaliteeti “Harjutades meistriks!”. Neist paistab nii Iron Man’ile kui ka Wonder Woman’ile kohast natuuri. Nagu evolutsiooniteooriale omane, jäävad ka väitluses vaid kõige kohanemisvõimelisemad ellu. Pikad küünised, väledad jalad, oskus ujuda või lennata – mis teeb ühe väitleja võitmatuks?

Tartu Ülikooli Väitlusklubi esimees ja juuratudeng Kaisa Madleen Kaisla toob välja, et väitlus on kindlate reeglitega võistlus, kus sillutavad tee poodiumile just kõige tugevamad argumendid. Läbimõeldud ja faktidele toetuvate seisukohtade loomine ja nende veenev esitamine on väitleja tulirelvaks.

Just väitluse ülesehitus, – milleks TÜ Väitlusklubis on Briti Parlamentaarne formaat – seab need reeglid, millele kogu võistluse käigus tugineda. “BP formaadis võistlevad omavahel neli kaheliikmelist meeskonda. Kaks meeskonda esitavad poolt- ja vastuargumente. Teema valitakse kohapeal, mille järel on aega 15 minutit argumentide formuleerimiseks, et need seejärel kõnede vormis žüriile ja vastaspoolele esitada,” selgitab Kaisa Madleen. Žürii koosneb loomulikult väitluse struktuuri ning strateegiatega sina peal olevatest liikmetest, kes annavad väitluse lõpus meeskondadele ka tagasisidet ning otsustavad siis võitjad.

Väitlusklubi ise korraldab aastas vähemalt paar võistlust. Suurim neist on iga-aastane rahvusvaheline väitlusturniir Estonian Open, kuhu on oodatud külalised nii naaberriikidest kui ka kaugemalt. Kaisa Madleen nendib, et Väitlusklubi liikmed võtavad ka ise osa rahvusvahelistest võistlustest, kus tihtipeale saavutatakse väga häid tulemusi. Nõnda osalesid eelmisel aastal nüüdseks Väitlusklubi vilistlased, Erik Haamer ja Carl-Martin Keerberg, maailmameistrivõistlustel Lõuna-Aafrika Vabariigis ning jõudsid suvel Euroopa Ülikoolide meistrivõistlustel veerandfinaalidesse.

Sõbrad Venemaa väitlusklubist.

Sõbrad Venemaa väitlusklubist.

Kaisa Madleeni ennast ajendas väitlema just tung arendada oma kriitilist mõtlemist ning oskust väljendada oma mõtteid soravalt ning põhjendatult, mida ei lähe tal tarvis vaid juuratudengina, vaid ka igapäevaelus. “Seni kuni meie ümber toimub suhtlus, seni tuleb kasuks väitluspraktika käigus ammutatav kuulamis-, mõtlemis- ja reageerimisoskus,” ütleb Kaisa Madleen.

Väitlusklubiga liitumise põhjuseid saab olla mitmeid. Kardad esineda? Oled ebakindel oma oskuses mõtteid korrektselt väljendada? Soovid neis hirmudes leida mõttekaaslasi? Kõik need põhjused toovad Väitlusklubisse kokku väga erineva taustaga inimesi. TÜ Väitlusklubi juhindub organisatsioonina aga ka sügavamast missioonist – väitlemise järjepidev praktiseerimine aitab ka laiemalt mõjutada ja muuta ühiskonnas olevat väitlemiskultuuri. “Ühiskonna arengu alustalaks on argumenteeritud suhtlus – igasugune arutelu aktuaalsete teemade ja muude sotsiaalsete interaktsioonide üle, kasutamata selleks manipuleerimisvõtteid või demagoogiat, aitab vältida konflikte ning leida lahendusi,” sõnab Kaisa Madleen.

Väitlusklubi lauamänguõhtu.

Võiks arvata, et Väitlusklubi Wonder Woman’eid ja Iron Man’e iseloomustab vaid ametlikkus ehk seelik ja triiksärk, ent nii see kindlasti ei ole. Kuigi Kaisa Madleen nendib, et klubiga liitumine oli tema jaoks üheks elu parimaks otsuseks just enesearengu tõttu, siis tagaplaanile ei jää ka liitumise käigus saadud tähendusrikkad sotsiaalsed suhted. Just nende ägedate inimestega saabki treeningute ja võistluste vahel üheskoos kas hooaja lõpus toimuval grillipeol või regulaarselt korraldavatel lauamänguõhtutel mõnusalt aega veeta ja rääkida igasuguse võimuvõitluseta kõikidest maailma rõõmudest ja muredest. Dressipükstes, pusad seljas.

Niisiis, kui ka sinul – oled sa gümnasist, tudeng või vilistlane – on pikemat aega pitsitanud mõte minna Väitlusklubisse (või ehk tekkis tung just seda artiklit lugedes), siis tea, et selleks ei pea kindlasti mitte jalaväelase treeningtesti läbima – tuleb lihtsalt kohale minna! Väitlusklubis väideldakse kolmes keeles: esmaspäeviti inglise keeles, neljapäeviti eesti keeles ning kolmapäeviti vene keeles. Koha ja aja teadasaamiseks tasub jälgida Väitlusklubi Facebooki lehte.

Lisainfo Tartu Ülikooli Väitlusklubi Facebooki lehel https://www.facebook.com/TUvaitlusklubi/

autor: Margit Kattai