Ühiskonna arengu alustalaks on argumenteeritud suhtlus

Ühiskonna arengu alustalaks on argumenteeritud suhtlus

Väitlejad. Nad on nagu superkangelased - konstrueerivad pinevas diskussioonis tabavaid ja kuulikindlaid argumente ning järgivad oma võistlushimust tulenevat mentaliteeti “Harjutades meistriks!”. Neist paistab nii Iron Man’ile kui ka Wonder Woman’ile kohast natuuri. Nagu evolutsiooniteooriale omane, jäävad ka väitluses vaid kõige kohanemisvõimelisemad ellu. Pikad küünised, väledad jalad, oskus ujuda või lennata - mis teeb ühe väitleja võitmatuks? Tartu Ülikooli Väitlusklubi esimees ja juuratudeng Kaisa Madleen Kaisla toob välja, et väitlus on kindlate reeglitega võistlus, kus sillutavad tee poodiumile just kõige tugevamad argumendid. Läbimõeldud ja faktidele toetuvate seisukohtade loomine ja nende veenev esitamine on väitleja…
Ülikoolide ja tudengiorganisatsioonide vaheline koostöö – kasutamata võimalus?

Ülikoolide ja tudengiorganisatsioonide vaheline koostöö – kasutamata võimalus?

Tartut teatakse kui tudengilinna. Tudengielu peamisteks komponentideks on ülikoolid ja tudengiorganisatsioonid, mis täiendavad teineteist ning üheskoos valmistavad ette edasiseks eluks. Koostöö osapoolte vahel peaks olema prioriteet, et anda suurim võimalik panus tudengi arengusse. Hetkel on aga sellise koostööni veel väga pikk tee minna. Kui loendada, on Tartus natuke üle 70 tudengiorganisatsiooni. Mõned neist on juba üle sajandi vanad, mõni alles sel aastal tekkinud. Tuntumad ja vanemad on üliõpilasseltsid ja korporatsioonid oma värvide ja traditsioonidega, kuid tänaseks päevaks on organisatsioonimaastik muutunud palju kirjumaks. Reeglina leiab iga suurema õppekava kõrvalt erialaseltsi, milles üliõpilased saavad panustada…
Ka sinu võimuses on muuta ülikooli paremaks!

Ka sinu võimuses on muuta ülikooli paremaks!

Me kõik mäletame oma põhikooli või gümnaasiumi aegadest õpilasesindusi. Kuigi ülikool tundub eelnevast kooliajast niivõrd teistsugune, on sarnased üliõpilasesindused olemas ka siin. Tutvume lähemalt kahe suurema üliõpilasesinduse ja nende esimeestega: Tartu Ülikoolist Allan Aksiimi ja Eesti Maaülikoolist Renee Razumoviga. Mis on üliõpilasesindus? Allan: Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus (TÜÜE) on autonoomne ülikooli osa, mis tegeleb üliõpilaste huvide ja kohustuste esindamisega ülikooli tasandil. Ühtlasi peegeldab esindus ülikooli struktuure. Näiteks on olemas erinevates instituutides oma nõukogud. Renee: Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus, on 15 liikmest koosnev grupp aktiivseid tudengeid - võiks lausa öelda ühtne perekond -, kes kõik on…
How to Improve Your Tutoring Business with Tutor.id

How to Improve Your Tutoring Business with Tutor.id

Freelance tutoring can be great, but administration can be a real headache. In response to her own teaching experiences Karen Roosileht created Tutor.id. The website offers an innovative solution to time consuming administrative and managerial tasks, allowing tutors to do what they love – teach. Karen didn't always know she wanted to teach. She discovered her talent and enthusiasm for language tutoring after gaining a Masters degree in Social Sciences from Tartu University, Estonia, and returning to her native Brazil. Part of the tiny 2% of Brazilians who speak English, Karen's fluency meant…
Aktiivõppe meetod – on see monoloog, dialoog või väitlus?

Aktiivõppe meetod – on see monoloog, dialoog või väitlus?

Õpin esimest aastat ülikoolis, seega enamus minu õppimiskogemusest tugineb põhikoolist ja gümnaasiumist saadule. Olen harjunud õppima üsna tavaliselt ehk siis õpetaja on klassi ees, loeb slaididelt maha mingi teema, kuulame, saame koduse ülesande ning sellega tund lõpeb. Vahel on olnud ka teistsuguseid tunde, näiteks erinevad mängud, rühmatööd, filmide vaatamine vms. Minu haridusteel on populaarne olnud esitluste tegemine ehk siis teeme esitluse ja kanname selle tunnis ette. Kui kõik on oma ettekanded ära esitanud, siis saab tund läbi. Ühesõnaga õppemeetod, millel on power’it, kuid pointi pole. Saan aru, et esitluste tegemine on üsna levinud…