Meeskonna motiveerimisest

Meeskonna motiveerimisest

Igas meeskonnas, nii ka tudengiorganisatsioonis, vajab meeskond edukaks toimimiseks head üldist motiveeritust. Kuigi üksikliikme motivatsioon on võrdlemisi keeruliselt hallatav nähtus, on organisatsioonis kaks inimest, kes sellele kõige suurema panuse saavad anda: projekti- või tegevjuht ja personalijuht. Kui projektijuht mõjutab meeskonda otsesemalt oma eeskuju, isikliku motiveerituse ja hoiakutega, siis personalijuht on seevastu hall kardinal, kes küll ka oma kohaloleku ja eeskujuga, kuid pigem muude vahenditega meeskonna motiveeritusele mõju avaldab. Järgnevalt kirjeldavad Ülikooli Kultuuriklubi ehk Tartu Tudengipäevade korraldusmeeskonna projektijuht Hendrik Unt ja personalijuht Andres Käosaar oma tööst lähtuvalt meeskonna motiveerimist. Selle tulemust kommenteerib sel sügisel…
Väike organisatsioon haaras võimalusest ülemaailmset sündmust korraldada

Väike organisatsioon haaras võimalusest ülemaailmset sündmust korraldada

Eesti Metsaüliõpilaste Selts osales  2-17. juulil Lõuna-Aafrika Vabariigis Rahvusvahelise Metsatudengite Organisatsiooni (IFSA) aasta sündmusel. Kokkutulemisele oodatakse igal aastal metsandustudengeid üle terve maailma, et osaleda IFSA Peaassamblee istungitel ning tutvuda korraldaja riigi metsandussektori ja kultuuriga. Konverentsilt, kus osalesid Eesti delegatsioonist Eesti Metsaüliõpilaste Seltsi (EMEÜS) liikmed Kristjan Täll, Kristjan Sepp, Marek Uri ja Martin Tammejuur, tuldi tagasi tõdemusega, et juba kahe aasta pärast on neil endil võimalus taoline konverents Eestis korraldada. IFSA tegevus Aasta suurima metsatudengeid ühendava organisatsiooni sündmuse ehk teisisõnu sümpoosiumi sisuks on pidada metsandustudengite rahvusvahelise organisatsiooni IFSA Peaassamblee istungeid. “Istungitel tehakse kokkuvõte möödunud…
Suvi tudengiorganisatsioonides ehk tiimikoosolek maasikapõllul

Suvi tudengiorganisatsioonides ehk tiimikoosolek maasikapõllul

Suvi on ukse ees. Varvast rannaliiva pistmast takistab ainult veel mõni eksam, kuid lisaks igatsetud vabadusele ja pääsemisele auditooriumist, on suvi ka uueks sügiseks valmistumise aeg, sest nagu ikka, jõuab see kohale varem, kui oodata oskame. Maikuus, kui viimased eksamid on tehtud ja loengud kuulatud, lõpeb ka organisatsioonide aktiivne tegevusaeg. Tudengid sõidavad maale puhkama või kodulinnadesse, töötavad või reisivad. Võib küll arvata, et suveks jäävad organisatsioonide ruumid üsna tühjaks ja midagi ei toimu, kuid tegelikult on see just paras aeg kevadel lõppenud ja sügisel algava kooliaasta kokku sidumiseks, eelmisele aastale tagasivaatamiseks ja uueks…
OLE ROHKEM arenguprogramm – AEGEE-Tartu lugu

OLE ROHKEM arenguprogramm – AEGEE-Tartu lugu

Selleaastane OLE ROHKEM Arenguprogramm on lõpule jõudnud. Saime kokku Arenguprogrammis osalenud AEGEE-Tartuga, kes rääkisid oma kogemustest ja tegemistest programmi jooksul. OLE ROHKEM Arenguprogramm pakub organisatsioonile võimalust arendada organisatsiooni erinevaid külgi, saada selle jaoks asjatundlikku nõu ning saavutada seeläbi juhatuse poolt seatud eesmärgid. Tänavune arenguprogramm pakkus osalenud organisatsioonidele konsultandi abi, võimalust teiste tudengiorganisatsioonidega suhelda ja kogemusi jagada, rahastust ning motivatsioonikonverentse. ARENEMINE ARENGUPROGRAMMIS Arenguprogrammi alguses pidime seadma eesmärgid, mida programmi jooksul täita soovime. Arenguvõimalusi oli meil mitu, kuid kõik koondus kolme suurema eesmärgi taha: Tartu AEGEE missiooni ja visiooni paika seadmine, organisatsiooni struktuuri arendamine ning…
Aasta Tartu Tudengiorganisatsioonide Koostöövõrgustikus

Aasta Tartu Tudengiorganisatsioonide Koostöövõrgustikus

Tartu Tudengiorganisatsioonide Koostöövõrgustik koondab 50 erinevat tudengiorganisatsiooni, kes on kõik kokku tulnud selleks, et ühiselt muuta Tartu kõige arendavamaks kohaks tudengite jaoks. Võrgustik eksisteerib hetkel teist aastat. Esimene aasta läks suuresti formaalsuste alla: seati reegleid ja kokkuleppeid. Tehti ära palju vajalikku tööd, kuid ei jõutud veel ühtsustunde saavutamiseni. Tänaseks on toimunud olulised arengud  Leia oma organisatsioon – TUDENGIMESS Üks suurim ja silmapaistvaim koostöövõrgustiku ühisprojekt oli kindlasti õppeaasta alguses toimunud suur OLE ROHKEM tudengimess. Seal oli koostöövõrgustiku organisatsioonidel võimalik end tudengitele tutvustada ning seega uusi liikmeid leida. Tegemist oli ühe osaga suuremast ühisvärbamisprotsessist, kus…
Võistluses tugevama argumendi eest ei tohi lasta innul raugeda

Võistluses tugevama argumendi eest ei tohi lasta innul raugeda

Pea iga üliõpilasorganisatsioon on ühel hetkel silmitsi seisnud põletava küsimusega „Kuhu kadusid ühtäkki need pealtnäha motiveeritud liikmed, kes varem tublisti organisatsiooniellu panustasid?”. Tõsiasi, et aktiivset tudengit siiski varitseb oht ühel hetkel entusiasm kaotada, annab põhjuse süüvida inimeste motiveerimise alustaladesse.  Motivatsiooniteooria tundmine aitab tudengielus toime tulla võimalike energialanguse perioodidega ning seljatada neid ka hilisemas tööelus. Teekond ülikoolipingist täielikult tööle pühendumiseni on piisavalt pikk, et omandada häid ja tarvilikke kogemusi. Seega on võimalus vabatahtliku organisatsioonitöö kaudu õppida eduka tegutsemise põhitõdesid. Üks eeskujulik tudengiorganisatsioon on TÜ Väitlusklubi, kes on järjepidevalt nii juhatuse kui ka liikmete tasandil…